BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czynniki sukcesu modernizacji polskiej komunikacji miejskiej
Success Factors of the Modernization of the Polish Public Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 675-685, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Modernizacja, Komunikacja miejska
Modernization, Municipal transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ciągu ostatnich kilkunastu lat rola komunikacji miejskiej w polskich miastach zmieniła się w sposób diametralny. Zmieniło się niegdysiejsze rozumienie tej usługi jako świadczenia socjalnego, będącego - wobec niewielkiego rozwoju motoryzacji - jedyną możliwością dowozu pracowników do zakładów pracy. W dzisiejszych realiach samochody stały się dużo bardziej dostępne, zaś komunikacja miejska musi walczyć o klientów, przede wszystkim w cclu realizacji lokalnych polityk, które mają na celu zmniejszanie kosztów zewnętrznych transportu, związanych m.in. z budową i eksploatacją dróg, zajętością terenu, hałasem, emisją zanieczyszczeń, wypadkami itd. Stąd też - mimo kłopotów finansowych samorządów -już w pierwszej połowic lat dziewięćdziesiątych wiele miast rozpoczęło modernizację swoich sicci komunikacji zbiorowej, wprowadzając bardziej przyjazne taryfy (m.in. niedrogie bilety sieciowe, przesiadkowe, na okaziciela), dostosowując rozkłady jazdy i układy tras, a także stopniowo odnawiając tabor i rozbudowując infrastrukturę, czego przykładem jest budowa warszawskiego metra i Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz zakupy zachodniego taboru (np. fabrycznie nowe autobusy Scania, nabyte przez MPK w Krakowie już w 1992 roku). (fragment tekstu)

The article presents key success factors of modernization of Polish urban public transport, thanks to the European Unions support. It's focused not on rolling stock exchange and infrastructure refurbishing - i.e. the main part of the majority of currently developed projects - but on transport policy, organization, transport and tariff offer, intermodal integration, passenger information, marketing and PR. According to the author, those problems should be not only considered by the beneficiaries of the projects, but also forced by the funds' managing units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. De Chernatony L.: Wizja i tworzenie marki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 80.
  2. Ecke A.: Design in Bewegtmg. "Nahverkehr Praxis" 2002, nr 5, s. 28-31.
  3. Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
  4. Hondius H.: "De Zuidtangent" - Eine neue Busstrasse in den Niederlanden. "Stadtverkehr" 2002, nr 10, s. 6-12.
  5. Lączak K.: PKMSosnowiec modernizuje tabor, "lnfobus" 12.02.2005, http://infobus. pl/text.php?id=5247, dostęp w dniu 12.07.2007 roku.
  6. Obuchowicz A.: "Linie giętkie " w Krakowie. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2007, nr 93, s. 22-24.
  7. Wolański M.: Autobusostrady, BRT - Bus Rapid Transport Systems. "Autobusy" 2005, nr 7-8, s. 58-63.
  8. Wolański M.: Modele współpracy organizatorów transportu publicznego z przewoźnikami prywatnymi w miejskim transporcie szynowym (studia przypadków). "Transport Miejski i Regionalny" 2006, nr 11, s. 13-16.
  9. Zieschank R., Bihn F.: Die Markę "Busse und Bahnen". "Der Nahverkehr" 2004, nr 5, s. 12-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu