BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerak Alicja (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Trening refleksyjnego uczenia się we wspomaganiu rozwoju organizacji
Training for Reflective Learning as an Aid to Organizational Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 13-19, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Rozwój, Organizacja
Development, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kapitał ludzki jest najważniejszym zasobem organizacji. Jej rozwój i sukces uwarunkowany jest rozwojem pracowników. Istotnym i od dawna docenianym czynnikiem wspomagania i ukierunkowywania rozwoju personelu jest planowanie i realizowanie szkoleń zewnętrznych oraz w miejscu pracy. Niewątpliwie należą one do "zespołu działań w zakresie wzbogacania wiedzy, rozwijania zdolności i umiejętności, kształtowania motywacji oraz kondycji fizycznej i psychicznej pracowników"", które zgodnie z definicją H. Króla, składają się na rozwój kapitału ludzkiego. Co nie oznacza, że uczenie się organizacyjne można zawęzić do działań szkoleniowych. (fragment tekstu)

Human capital is seen as the most important part of organizational resources. lis development is a crucial factor in organisational development. Experience-based learning activities (e.g. simulation games, behavioural simulations, group model building) have proven to be the most suitable for adult learning and developmenl activities. But their effectiveness relies on reflection. Learning takes place when learner critically reflects on his/her experience. Reflective learning can be trained and can become a natural mode of organizational behaviour. Reflective learning competency seems to be the main training need of contemporary organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris C., Schón D.A., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, Reading 1978.
 2. Baker A.C., Jensen P.J., Kolb D.A., In conversation: Transforming experience into learning, "Simulation & Gaming" 1997, nr 1/28.
 3. Balcerak A., Symulacja interaktywna we wspomaganiu uczenia się organizacyjnego, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 4. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 5. Boud D., Walker D., Promoting rejlection in professional courses: The challenge of context, "Studies in Higher Education" 1998, nr 23/2.
 6. Davis J.R., Davis A.B., EJfective Training Strategies, Berrell-Koehler Pub., San Francisco 1998.
 7. Duffy T.M., Cunningham D.J., Constructivism: Implications for the design and deliveiy of instruction, [w:] D.H. Jonassen (red.), Handbook of research for educational communications and technology, Macmillan, New York I996.
 8. Jonassen D.H., Peck K.L., Wilson B.G., Learning with technology: A constructivistperspective, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1999.
 9. Jones M.L., Sustainable organizational capacity building: Is organizational learning a key?, "The International Journal of Humań Resource Management" 2001, nr 12.
 10. Knowles M.S., Andragogy in action, Jossey-Bass, San Francisco 1984.
 11. Kolb D.A., Experimental learning: Experiential as the source of learning and development, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984.
 12. Król H., Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 13. Kumar S., Ressler T., Ahrens M., Systems thinking, a consUience of values and logie, "Humań Systems Management" 2005, nr 24.
 14. Limone A., Bastias L.E., Autopoiesis and Knowledge in the Organization: Conceptual Foundation for Authentic Knowledge Management, "Systems Research and Behavioral Science" 2006, nr 23.
 15. Marquardt M., Waddill D., The power of learning in action learning: A conceptual ana/ysis ofhow the five schools ofadult learning theories are incorporated within the practice of action learning, "Action Learning: Research and Practice" 2004, nr 1/2.
 16. Raiden A.B., Dainty A.R.J., Humań resource development in construction organisations. An example of a "chaordic" learning organisation?, "The Learning Organization" 2006, nr 13/1.
 17. Revans R.W., Action Learning, Blond & Briggs, London 1980.
 18. Senge P.M., Kleiner A., Roberts C., Ross R.B., Smith B.J., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Sterman J.D., Business dynami.es. Systems thinking and modelingfor a complex world, Irwin/McGraw-Hill, Boston 2000.
 20. Woźniak J., Model zarządzania efektywnością szkoleń. Wydawnictwo OWSIiZ, Olsztyn 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu