BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ewaluacja programów publicznych a przejrzystość finansów publicznych
Program Evaluation and Public Finance Transparency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 43-52, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Finanse publiczne
Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przejrzystość jest jedną z najbardziej istotnych cech finansów publicznych. W potocznym rozumieniu może ona oznaczać jasność budowy budżetu, jego zawartości. Czy jednak stosowanie zasady przejrzystości może wykroczyć poza wymiar stricte finansowy budżetu? Wydaje się, że narzędziem, które pozwoli na dokonanie takiego kroku jest ewaluacja. Celem artykułu jest uzasadnienie tej tezy. (fragment tekstu)

The aim of the article is to show a role of program evaluation in assuring public finance transparency. Public finance transparency, its meanings and guidelines has been presented. The essence, types and possible use of program evaluation for improving transparency has been pointed out. Transparency in public finance means publishing finance information in appropriate classification. It can be also understood as publishing information on effects of public spending - and that is an arena of program evaluation. The article also show that most of OECD countries use program evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dahler-Larsen P., Breul J.D., Introduction: Evaluotion in the Public Arena, [w:] R. Boye, J.D. Breul, P. Dahler-Larsen (red.), Open to the Public - Evaluation in the Public Area - Comparative Policy Evaluation, Vol. 13, Business and Management Public Administration Policy Studies, Transaction Publishers, New Brunswick-New Jersey 2008.
 2. Diamond J., Budget System Reform in Emerging Economies. The Challenges and the Reform Agenda, International Monetary Fund, Washington DC 2006.
 3. Evaluating EU Activities. A practical guide for the Commission services, Office for Official Publications of the European Communilies, July 2004.
 4. Hausner J., Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 5. http://www.pwn.pl.
 6. IMF - Code Of Good Practices On Fiscal Transparency http://www.imf.org/ external/ np/ pp/2007/eng/051507c.pdf.
 7. Klimczak T., Klepka M., Czyż P., Przewodnik ewaluatora opracowany w ramach ewaluacji procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implemartacji projektów wynikających ze strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 8. Knaap P. van der, Performance Management and Policy Evaluation In Netherlands - Towardan Integrated Approach, "Evaluation" 2000, nr 6(3).
 9. Kopits G., Craig J., Transparency in Gorernment Operations, IMF Occasional Paper 158, International Monetary Fund, Washington DC 1998.
 10. Kosikowski C, Ruśkowski E. (red.). Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 11. Lubińska T. (red.). Nowe Zarządzanie Publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet Zadaniowy vi' Polsce, Difm, Warszawa 2009.
 12. Lubińska T., Nauka "finanse publiczne" a reform finansów publicznych - wzajemne uwarunkowania, [w:] J. Głuchowski (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, UMK, Toruń 2008.
 13. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2006.
 14. OECD Best Practices for Budget Transparenty, http://www.oecd.org/ dataoecd/ 33/13/1905258.pdf.
 15. Ostaszewski J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.
 16. Owen J.M., Program eva/uation: forms and approaches, Third edition, The Guilford Press, New York-London 2007.
 17. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 18. Performance Buclgeting in OECD Countries, OECD 2007.
 19. Schouwstra M., Ellman M., A New Explanatory Model for Policy Analysis and Evaluation, Universiteit van Amsterdam and Tinbergen Institute 2006.
 20. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 21. Weiss C.H., Evalation - methods for studying programs andpolicies, Second edition, Prentice Hall, Upper Saddle River 1998.
 22. Ziółkowska W., Finanse publiczne Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu