BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Pożądane kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym - współczesne koncepcje przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
Desirable Directions in Changes of Polish Public Orders System in the Aspect of Anticorruption Practices, Modern Concepts of Prevention Against Negative Phenomena
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 65-73, wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Przeciwdziałanie korupcji
Public procurement, Corruption fighting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zjawisko korupcji w administracji państwowej, które dotyczy urzędników i osób publicznych stanowi jeden z narastających problemów współczesnego świata. Jego rozmiary są niepokojące nie tylko dla samych rządzących, polityków czy instytucji ale przede wszystkim dla zwykłych obywateli. Obecnie działania korupcyjne stanowią często rodzaj systemu, który funkcjonuje w bardzo przemyślanej, zorganizowanej formie i ma niewiele wspólnego z obowiązującym prawem, jak również działa na szkodę państwa, w tym również na szkodę jego mieszkańców. Termin korupcja jest pojęciem bardzo szerokim. Pochodzi ono od angielskiego słowa corrupt co oznacza niszczyć, demoralizować. Legalną definicję tego pojęcia zawiera ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zgodnie z którą korupcją jest obiecywanie, poprawianie, żądanie, przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla tej samej lub innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub toku działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

Corruption in Poland is a serious social problem that is observed particularly in the sector of public administration. Current activity of previous governments points out the long distance lack of anticorruption strategy and show the Iack of consequences in legislation procedures. In case of corruption particularly the most important is to make the rules as simple as possible, making procedures more clear and eliminate the situations where clerks make crucial decisions using restrictive punishing system for corruption crimes. This problem widely refers to public orders system, which has been developed dynamically in Poland in recent years. That is why this article is based on the results of my own research, which has been done on 159 economic subjects of different sizes, and the research was aimed to check the entrepreneurs' opinions about corruption practices in the public orders system. The article presents desirable directions in changes and shows modern concepts of prevention against negative phenomena. Problems presented in this article is not only theoretical, bul might be used to introduce better, more effective anticorruption procedures in public orders area and result in development of modern public administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec A.. Zamówienia publiczne jako obszar gospodarki szczególnie narażony na korupcję, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 52.
 2. Cywilnoprawna konwencja o korupcji, Strasburg 1999, Dz. U. 2004, nr 244, poz. 2442.
 3. Dobrowolski Z., Korupcja w życiu publicznym, Organon, Zielona Góra 2001.
 4. Grabarczyk G., Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, TNOiK, Toruń 2003.
 5. Granecki P., Prawo zamówień publicznych, komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 6. http://www.iizp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/analizy-syslemowe/informacja- o-polskim-i-europejskim-rynku-zamowien-publicznych/rok-2008/ bzp20081231.
 7. Lyer N., Samociuk M., Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie, PWN, Warszawa 2007.
 8. Olszewska M., Zapobieganie korupcji w zamówieniach - definicja i regulacje, "Monitor Zamówień Publicznych" 2007, nr 12.
 9. Rose-Ackerman S., Korupcja i rządy, Sic, Warszawa 1999.
 10. Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2007 roku, Warszawa 2008.
 11. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. 2006, nr 104, poz. 708.
 12. Wiśniewski P" Korupcja w obszarze zamówień publicznych w Polsce, 1SP, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu