BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciejpa-Znamirowski Dominik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Pakiet klimatyczny, szansą czy zagrożeniem
Environmental Policy on Climate Change, Opporunity or Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 93-97, tab.bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Klimat, Ekologia
Climate, Ecology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pakiet energetyczno-klimatyczny to projekt kilku dyrektyw i rozporządzeń, które mają spowodować, że w 2020 roku. Europa będzie emitować o 20% mniej dwutlenku węgla. W ten sposób UE chce walczyć z groźnymi zmianami klimatycznymi, wywołanymi - zdaniem naukowców - zbyt dużą ilością C02 i innych "gazów cieplarnianych". Polska, podobnie jak inne kraje Unii, zgadza się z głównymi celami Pakietu. Ale kilka szczegółowych rozwiązań jest dla naszej gospodarki niekorzystnych. Zwłaszcza to, które modyfikuje europejski system handlu pozwoleniami na emisję CO? (ETS). Sprzedawcy twierdzą, że elektrownie zaczną wliczać w ceny na 2009 rok nie tylko koszty zakupu brakujących uprawnień do emisji C02, ale nawet wartość tych, które dostaną za darmo. Podczas prac nad podziałem uprawnień do emisji C02 na lata 2008-2012, elektrownie alarmowały, że zabraknie im 10-15% uprawnień, a z powodu kosztów ich zakupu ceny energii wzrosną. Formalnie podział tych uprawnień nie został jeszcze dokonany, bo nadal nie ma rozporządzenia rządu w tej sprawie. Pierwsze międzynarodowe postanowienia dotyczące emisji ciepła w nadmiernej ilości sięgają roku 1972. Zostały one zawarte w Deklaracji Sztokholmskiej, dokumencie będącym efektem pierwszego w dziejach ONZ szczytu państw poświęconego ochronie środowiska. Następny etap to Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (rok 1992), gdzie w przyjęto Ramową Konwencję w Sprawie Zmian Klimatycznych. Sama konwencja wprowadzała tylko ogólne postanowienia i wezwanie państw do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jej uszczegółowieniem był podpisany w roku 1998 - Protokół z Kioto, który wszedł w życie dopiero w roku 2005, po ratyfikowaniu go przez Rosję. Protokół wzywa państwa do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 5,2% do roku 2012, za ogólny rok bazowy przyjmując J990. (fragment tekstu)

European Commission as part of Environmental policy on climate change proposed that from the year 2013 power stations will have to buy 100% emission cert i fi - cates limited C'02 emission into the eartłfs atmosphere at European Union Emission Trading Scheme (EU - ETS). The companies in possession of the carbon dioxide emission certificates are under many obligations and it will inerease their cost of running the business. Those obligations, which companies have to do as part of emission trading scheme, eonie of formal and legał requirements. The companies have to introduce appropriale structures and process so they can either buy or seli surplus certificates. Those structures will include many different areas, parts of business: from environmental protection system, through their finance to the futurę inveslments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Niedrzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006.
  2. Podskrobko B" Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
  3. Raport Sociente Generale i Deutsche Bank, wrzesień 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu