BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Nowoczesne zarządzanie usługami komunalnymi gminy Nowoczesne zarządzanie usługami komunalnymi gminy
The Modern Management of the Commune Municipal Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 107-115, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Zarządzanie usługami, Usługi komunalne
Services management, Communal services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W europejskim systemie władz publicznych wyróżnia się głównie dwa modele samorządu terytorialnego - pólnocnoeuropejski i południowoeuropejski'. Model pólnocnoeuropejski charakteryzuje się dużą swobodą podejmowanych na co dzień decyzji, szerokim zakresem wykonywanych funkcji i dużymi rozmiarami samych jednostek samorządowych. W związku z powyższym mamy do czynienia z mniejszą ilością szczebli samorządowych, mniejszą intensywnością kontaktów z władzami szczebla centralnego i mniejszą ilością jednostek samorządowych (gmin, prowincji, regionów). Model południowoeuropejski z kolei odwrotnie do północnego charakteryzuje się małą swobodą decyzyjną, wąskim zakresem wykonywanych funkcji, małymi rozmiarami jednostek samorządowych i dużą ich ilością oraz relatywnie wyższą liczbą szczebli samorządowych, które relatywnie często kontaktują się z władzami centralnymi. Model ten jest bardziej konserwatywny z autorytarnym sposobem rządzenia, co wyraźnie odróżnia go od modelu stosowanego w krajach Europy Północnej w znacznie większym stopniu skłonnych do stosowania innowacji w zarządzaniu. (fragment tekstu)

At present valid legał system in Poland, management of the municipal services is the domain of communal commissions. Then the commissions willi power of right on their terrain make up all the decisions, realizing the function of the promoter, the regulator and the inspector in economic activity related to the municipal services for the populaces occupants. łt the work it was introduced the term and the specific of municipal services of commune as well as their organizalion, mechanisms of local developmenl, his the most freąuent aims and the factors. Data gathered in track of the research were analysed and possible conclusions were have drawn out to use them in populaces management practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 2. Czarnecka A., Rola restrukturyzacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwami gospodarki komunalnej na przykładzie Gminy Częstochowa, Praca doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 3. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 4. Fischer R., Ury W., Paton B., Dochodząc do tak: negocjacje bez poddawania się, PWN Warszawa I998.
 5. Guziejewska B., Koncepcje samorządu terytorialnego a źródła jego finansowania, "Samorząd terytorialny" 2006, nr 5.
 6. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 7. Jastrzębska M., Finanse sektora samorządowego na tle sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2004, "Finanse Komunalne" 2005, nr 12.
 8. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 9. Nosal C.S., Psychologia decyzji kadrowych. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 10. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 11. Swianiewicz P., Modele samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowowschodniej - próba generałizacji, "Studia Regionalne i Lokaine" 2002, nr 4( 10).
 12. Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 13. Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1996.
 14. Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. nr 16, poz. 16; nr 43, poz. 253; nr 89, poz. 518 z 1990 r. oraz nr 110, poz. 473 z 1991 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu