BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paradysz Jan (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Paradysz Karolina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Benchmarking w statystyce małych obszarów
Benchmarking in the Statistics of Small
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 86-93, bibliogr. 17 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Powiat, Benchmarking, Estymacja, Ranking
County, Benchmarking, Estimation, Ranking
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Badania reprezentacyjne dostarczają wiarygodnych szacunków nie tylko dla całej zbiorowości, lecz także dla wielu subpopulacji, np. regionów czy powiatów. Wielkość prób w małych domenach, szczególnie w małych przestrzennie obszarach, rzadko pozwala na szacunki bezpośrednie. Zatem estymacja pośrednia odgrywa istotna rolę w zaspokajaniu stale rosnących potrzeb na wiarygodną statystykę, nawet gdy dostępne są tylko bardzo małe próby. Do dokonania estymacji dla małych obszarów niezbędne jest "pożyczanie mocy" celem zwiększenia precyzji szacunku. W zależności od modelu estymacji oraz zmiennych wspomagających dla każdego małego obszaru uzyskujemy wiele szacunków. W związku z tym powstają problemy z wyborem tego właściwego. Benchmarking pozwala na właściwy wybór. szacunku. Zaproponowano trzy rodzaje kryteriów: poziomu, porządku i dystansu.

Sample surveys are used to produce credible estimates not only for the total population but also for a lot of subpopulations for example the regions or counties. However, sample size in small domains, particularly small geographical areas, is rarely big enough to provide reliable direct estimates for specific small areas. Small area estimation plays the leading role in the growing demand for reliable statistics even when only very small samples are available for these areas. In making estimates for small areas, it is necessary to "borrow strength" from related areas to form indirect estimators that increase the precision. For every small area we can produce a lot of estimates according to different models and auxiliary variables. We have problems of choosing right estimates. Benchmarking in small area statistics allows to choose right estimates for every region. We propose three kinds of criteria for right indirect estimates evaluation: level, order and distance.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D'Alò M., Di Consiglio L., Falorsi S., Solari F., Small area estimation of the Italian poverty rate, "Statistics in Transition" 2006, vol. 7, no. 4, s. 771-784.
 2. Bracha Cz., Lednicki B., Wieczorkowski R., Estymacja danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 3. Datta G.S., Ghosh M., Steorts R., Maples J., Bayesian Benchmarking with Applications to Small Area Estimation, Statistical Research Division U.S. Census Bureau, Washington 2009,
 4. Research report series (Statistics #2009-01). Dick P., Yong You, Rao J.N.K., Benchmarking Hierarchical Bayes Small Area Estimators with Application in Census Undercoverage Estimation, SSC Annual Meeting, Proceedings of the Survey Methods Section, 2002.
 5. Gołata E., Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Prace Habilitacyjne nr 11, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 6. Heady P., Ralphs M., EURAREA: An overview of the project and its findings, "Statistics in Transition" 2005, vol. 7, no. 3, s. 557-570.
 7. Kordos J., Problemy estymacji danych dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 1, s. 85-101.
 8. Kordos J., , Niektóre aspekty jakości w statystyce małych i średnich obszarów. Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, A. Zeliaś (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 9. Kordos J., Paradysz J., Some experiments in small area estimation in Poland, "Statistics in Transition" 2000, vol. 4, no. 4, s. 679-697.
 10. Paradysz J., Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego: "Statystyka społeczna dokonania - szanse - perspektywy", Kraków, 28-30.01.2008.
 11. Paradysz J., , Kryteria samorządowe oceny estymacji pośredniej dla małych obszarów, [w:] J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa (red.), Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2008a, s. 103-114.
 12. Pfeffermann D., Small area estimation: New developments and directions, "International Statistical Review" 2002, no. 1, s. 125-143.
 13. Pfeffermann D., Tiller R., State-Space Modeling with Correlated Measurements with Application to Small Area Estimation Under Benchmark Constraints, 2003, www.oecd.org/dataoecd/0/55/2640279.pdf.
 14. Pfeffermann D., Tiller R., Brown S., Small Area Estimation with Stochastic Benchmark Constraints: Theory and Practical Application in US Labor Statistics, Workshop on Frontiers in Benchmarking Techniques and Their Application to Official Statistics Luxembourg, 7-8 April 2005.
 15. Pfeffermann D., Tiller R., Small area estimation with state space models subject to benchmark constraints, "Journal of the American Statistical Association" 2006, vol. 101, no. 476, s. 1387-1397.
 16. Pfeffermann D., Sverchkov M., Small Area Estimation Under Informative Probability Sampling of Areas and Within The Selected Areas, Southampton Statistical Sciences Research Institute Methodology Working Paper M07/06, University of Southampton, 2007.
 17. Rao J.N.K., Small Area Estimation, Wiley, New York 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu