BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziadkiewicz-llkowska Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Znaczenie rzecznika prasowego w instytucjach samorządowych Specyfika budowania relacji z otoczeniem w instytucjach samorządowych
The Role of Spokesman in Local Governments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 117-125, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Instytucje samorządów terytorialnych, Społeczeństwo informacyjne
Local government institutions, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obecnych czasach tzw. government relations, czyli relacje rządowe bądź (idąc szczebel niżej) samorządowe odgrywają coraz większe znaczenie. Dzieje się lak z trzech przyczyn. Po pierwsze w społeczeństwie informacyjnym nie sposób funkcjonować bez dwustronnej komunikacji, umożliwiającej przepływ rzetelnej informacji. Ponadto istnieje presja otoczenia, aby samorządy zdawały sprawozdania ze swej działalności oraz aby obywatele, będący płatnikami podatków, mogli otrzymywać informacje rządowe". Podobnie jak w przypadku innych zastosowań public relations, także na gruncie samorządowym działania te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Mogą być one skierowane do wewnątrz, wówczas mówi się o tzw. internat relations, mającym na celu budowanie atmosfery wśród pracowników, pogłębianie między nimi więzi i utożsamianie ich z instytucją, w której pracują. Działania skierowane zaś na zewnątrz dotyczą relacji z pracownikami innych instytucji, władzami różnych szczebli, inwestorami obecnymi i potencjalnymi, użytkownikami infrastruktury i jej dysponentami, ze społecznościami lokalnymi, pracownikami organizacji non-profit (ze względu na organizowane przez nich akcje społeczne i dobroczynne) oraz członkami partii politycznych, stowarzyszeń itp. (fragment tekstu)

Nowadays, public relations with local governments' authorities seem to be crucial. There are three reasons for that fact. Firstly, theres no possibility to exist without bilateral communications, which provide a transfer of decent information. Moreover citizens want to be systematically informed on authorities' activities and stakeholders' pressure is so high, that local governments' representative musi give detailed account of its activity. Although there's no duty of spokesman employment in Polish institutions, his activity of creating local govemments' image is essential. In this area he must be both creative and reasonable. Although Polish spokesmen become more experienced through trial and error, frequently we can notice their professionalism and understanding the significance of proper relations with environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Caywood C.L. (red.), The Handbook of Strategie Public Relations & Integrated Communications, McGraw-Hill, Boston 1997.
 2. Cenker E.M., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 3. Dal ton J., Strategy and Planning, Research and Target Audiences, Week 3, London 2006- materiały niepublikowane.
 4. Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 5. Haffer M., Godziszewski B., Stankiewicz M.J. (red.). Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, TNOiK, Toruń 2005.
 6. http://www.millwardbrown.coni/Sites/Poland/Content/KnowledgeCenter/Conf erencePapers.aspx.
 7. Knecht Z., Techniki public relations w administracji, "Gospodarka. Rynek. Edukacja" 2000, nr 2.
 8. Morris P., Dea/ing with Whitehall And Westminster, Hawkesmere Seminar on Lobbying, Berners Hotel, London, 4 April 2001.
 9. Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2004.
 10. Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 11. White J., How to Understand and Manage Public RelatioiBusiness Books, London 1991.
 12. Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu