BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 24, s. 205-217, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe
Tożsamość, Tożsamość przedsiębiorstwa, Kultura organizacyjna
Identity, Enterprise identity, Organisational culture
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę oceny możliwości zastosowania teorii tożsamości w naukach o zarządzaniu. Rozważone zostały: paradygmaty tożsamości, definicje tożsamości oraz relacje pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną. W drugiej części poddano analizie najbardziej rozpowszechniony w dyskursie organizacyjnym model tożsamości organizacyjnej oraz opisano możliwości jego aplikacji do zarządzania.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert S., Whetten D.A., Organizational Identity, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford - New York 2004.
 2. Alvesson M., Organisation: From Substance to Image, "Organization Studies" 1990, nr 11.
 3. Alvesson M., Willmott H., Identity Regulations as Organisational Control Producing the Appropriate Individual, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford - New York 2004.
 4. Ashforth B.E., Mael F., Social Identification Theory and the Organisation, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford - New York 2004.
 5. Bausinger H., Sensless Identity, w: Identity: Personal and Socio-Cultural. A Symposium. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1983.
 6. Blau P.M., Scott R., Formal organizations: A comparative approach, Stanford 2003.
 7. Bokszański Z., Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź 1989.
 8. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2002.
 9. Brittan A., The Privatized World, London 1977.
 10. Brown A.D., Narcissism, Identity and Legitymacy, "Academy of Management Review" 1997, nr 22.
 11. Cheney G., Christensen L.T., Organisational Identity: Linkages Between Internal and External Communication, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford - New York 2004.
 12. Casting the Other: the Production and Maintenance of Inequalities in Work Organizations, red. B. Czarniawska, H. Höpfl, London 2002.
 13. Czarniawska-Joerges B., Narratives of Individual and Organisational Identities, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford - New York 2004.
 14. Denison D., What IS the difference between organizational culture and organizational climate? A native's point of view on a decade of paradigm wars, "Academy of Management Review" 1996, nr 21 (3).
 15. Deshapande R., Parasurman R., Linking Corporate Culture to Strategic Planning, "Organizacja i Kierowanie" 1987, nr 6.
 16. Dutton J., Dukerich J., Keeping Eye on the Mirror: Image and Identity in Organisational Adaptation, "Academy of Management Journal" 1991, nr 34.
 17. Foucault M., Power Knowledge Selected Interviews & Other Writings, New York 2000.
 18. Franęois F., Identite et heterogenite de l'espase discursif, w: Identites collectives et changements sociaux, red. P. Tap, Toulouse 1980.
 19. Gioia D.A., Schultz M., Corley K., Organisational Identity, Image and Adaptive Instability, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford - New York 2004.
 20. Hatch M.J., Schultz M., Living with Multiple Paradigms. The Case of Paradigm Interplay in Organizational Culture Studies, "Academy of Management Review" 1996.
 21. Hatch M.J., Schultz M., The Dynamics of Organisational Identity, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford - New York 2004.
 22. Hatch M.J., Schultz M.S., Scaling the Tower of Babel: Relational Differences Between Identity, Image and Culture in Organizations, w: The Expressive Organisation: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand, Oxford 2000.
 23. Hoffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. J. Szacki, Warszawa 1981.
 24. Hofstede G., Kultury i organizacje, Warszawa 2000.
 25. Jenkins R., Social Identity, London 1996.
 26. Leuthesser L., Kohli C., Corporate identity: the role of mission statements, "Business Horizons" 1997, May-June.
 27. Likert R., Likert J., New Ways of Managing Conflict, New York 1976.
 28. Maanen J. van, Tales of the Field: On Writing Ethnography, Chicago 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu