BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bartłomowicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Implementacja klasycznej metody conjoint analysis w pakiecie conjoint programu R
Implementation of the Classical Conjoint Analysis Method in Conjoint R Package
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 94-104, bibliogr. 11 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Pomiar wieloczynnikowy
Conjoint analysis
Uwagi
rys., tab., streszcz., sum.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja pakietu conjoint, opracowanego dla programu R, który należy obecnie do najważniejszych programów niekomercyjnych (oferowanych na zasadach licencji GNU) w zakresie analizy statystycznej i ekonometrycznej. Przedstawione zostały funkcje pakietu conjoint oraz zastosowania w badaniach marketingowych. Pakiet zawiera implementację klasycznej metody conjoint analysis, ale przygotowywane są rozszerzenia umożliwiające uwzględnienie modeli wyborów dyskretnych. Sposób użycia wybranych funkcji pakietu zilustrowano przykładami z zakresu badań preferencji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present a package conjoint developed for R program, which is now the major noncommercial computer software (offered under the GNU license) for statistical and econometric analysis. The article presents functions of conjoint package and their application in marketing research. The package contains an implementation of the classical method of conjoint analysis, but some extensions are prepared, which include selected discrete choice models. The functions of the package are illustrated with examples of applications in the analysis of consumer preferences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 2. Everitt B.S., An R and S-PLUS Companion to Multivariate Analysis, Springer-Verlag, London 2004.
 3. Green P.E., Wind Y., New Way to Measure Consumers' Judgments, ,,Harvard Business Review" 1975, 53, s. 107-117.
 4. Kendall M.G., Buckland W.R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa 1986.
 5. Linzer D.A., Lewis J. , poLCA: Polytomous Variable Latent Class Analysis, R package version 1.1, 2007, [URL:] http://userwww.service.emory.edu/~dlinzer/poLCA.
 6. Linzer D. A., Lewis J., poLCA: Polytomous Variable Latent Class Analysis, "Journal of Statistical Software" 2008 (w redakcji).
 7. Vriens M., Strengths and weaknesses of various conjoint analysis techniques and suggestions for improvement, [w:] Marketing Opportunities with Advanced Research Techniques, Proceedings 2nd SKIM Seminar, 1992, s. 11-25.
 8. Vriens M., Wittink D. R., Conjoint analysis in marketing, 1994 (maszynopis powielony).
 9. Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 10. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 11. Wheeler R.E., AlgDesign. The R project for statistical computing, 2004, [URL:] http://www.rproject. org/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu