BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bal-Domańska Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Konwergencja w regionach Unii Europejskiej o różnym poziomie innowacyjności
Convergence in the European Union Regions of Diversified Innovation Level
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 120-128, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Konwergencja, Euroregiony, Dane panelowe
Convergence, Euroregions, Panel data
Uwagi
tab., streszcz., sum.
Abstrakt
Artykuł wpisuje się w nurt badań nad konwergencją. Jego celem jest rozpoznanie charakteru procesów konwergencji/dywergencji w regionach o różnym poziomie innowacyjności sektorowej. W pracy połączono dwa podejścia wykorzystywane w badaniach konwergencji: analizę sigma i beta, co pozwoliło na kompleksową oceną badanych procesów w regionach państw Unii Europejskiej (NUTS-2) w latach 1999-2007, które jako "całość" są jeszcze słabo rozpoznane. Procesy beta konwergencji warunkowej zidentyfikowano dzięki równaniu opartemu na strukturze modelu Mankiwa-Romera-Weila. Do oszacowania jego parametrów wykorzystano systemowy estymator Uogólnionej Metody Momentów.(abstrakt oryginalny)

The article follows the stream of convergence research and combines two approaches applied in convergence study: sigma and beta analysis. The objective of the hereby article is to analyze the nature of convergence/divergence processes in regions characterized by diversified levels of sector innovation. It allows for complex assessment of the studied regional processes in the European Union countries (NUTS-2) covering the period of 1999- 2007 which, as a "whole", are still poorly recognized. The processes of conditional beta convergence were identified by means of the equation based on the structure of Mankiw- Romer-Weil model. In order to estimate its parameters the General Method of Moments [Arellano and Bover, Blundel and Bond] system estimator was used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arellano M., Bond S., Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equation, "The Review of Econometric Studies Ltd." 1991, vol. 58, no. 2, s. 277-297.
 2. Arellano M., Bover O., Another look at the instrumental variables estimation of error-components models, "Journal of Econometrics" 1995, vol. 68, s. 29-51.
 3. Blundell R., Bond S., Initial conditions and moment restriction in dynamic paneldata models, "Journal of Econometrics" 1998, vol. 87, s. 115-143.
 4. Bond S., Hoeffler A., Temple J., GMM Estimation of Empirical Growth Models, Economics Group, Nuffield College, University of Oxford, Economics Papers Nr 2001-W21.
 5. Ciołek D., Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji na podstawie danych panelowych, [w:] A. Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, SGH, Warszawa 2004, s. 11-32.
 6. Cotis J.P., Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 7. Czarny B., Wzrost gospodarczy, "Bank i Kredyt" listopad 2000, s. 34-48.
 8. Gerscherkron A., Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge MA, New York - Washington - London 1962.
 9. Kubielas S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wyd. UW, Warszawa 2009.
 10. Mankiw N., Romer D., Weil D., A Contribution to the empirics of economic growth, "The Quarterly journal of Economics" 1992, vol. 107, no. 2, s. 407-437.
 11. Strahl D., Miara agregatowa z medianą, [w:] J. Dziechciarz (red.), Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe AE nr 915, Ekonometria 8, Wyd. AE, Wrocław 2001.
 12. Windmeijer F., A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators, "Journal of Econometrics" 2005, vol. 126, s. 25-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu