BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartniczak Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena działalności Funduszu Ochrony Gruntów Rrolnych w kontekście jego likwidacji
The Assessment of Agricultural Land Protection Fund in the Context of Its Liquidation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 27-37, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Fundusze celowe, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Ochrona środowiska, Finanse publiczne
Target funds, Agricultural Land Protection Fund, Environmental protection, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych jest jednym z funduszy zaliczanych do funduszy celowych funkcjonujących w obszarze ochrony środowiska. Celem artykułu jest pokazanie mechanizmu jego funkcjonowania w kontekście jego likwidacji. Omówiono dochody oraz wydatki, a także dokonano ich analizy w latach 2001-2008. Wskazano także główne przyczyny jego likwidacji. Artykuł prezentuje również mechanizm gromadzenia i wydatkowania środków będących w dyspozycji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych po jego likwidacji. (abstrakt oryginalny)

Agricultural Land Protection Fund is a fund belonging to the earmarked funds operating in the area of environmental protection. The article intends to present the mechanism of the Fund functioning in the context of its liquidation. The article presents income and expenditure of this fund. It also identifies the main causes of its liquidation. This article presents a mechanism for the collection and disbursement of funds at the disposal of the Agricultural Land Protection Fund after its liquidation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyduch J., Kożuch M., Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 732, Kraków 2007.
 2. Gospodarowanie środkami FOGR, http://www.malopolskie.pl/Geodezja/FOGR/.
 3. Górka K., Analiza porównawcza opłat i podatków ekologicznych w Polsce i w krajach gospodarki rynkowej, [w:] Ekonomika ochrony środowiska naturalnego, K. Górka (red.), Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 14, Kraków 1993.
 4. Kosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" 2009 nr 12.
 5. Misiuna W., Kierunki wzmożenia ochrony ziemi rolniczej, "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja" 1977 nr 22.
 6. Ochrona środowiska 2002, GUS, Warszawa 2002.
 7. Ochrona środowiska 2003, GUS, Warszawa 2003.
 8. Ochrona środowiska 2004, GUS, Warszawa 2004.
 9. Ochrona środowiska 2005, GUS, Warszawa 2005.
 10. Ochrona środowiska 2006, GUS, Warszawa 2006.
 11. Ochrona środowiska 2007, GUS, Warszawa 2007.
 12. Ochrona środowiska 2008, GUS, Warszawa 2008.
 13. Ochrona środowiska 2009, GUS, Warszawa 2009.
 14. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 15. Pawlak Z., Ochrona środowiska dla ekonomistów, Inter-Inform, Poznań 2002.
 16. Skorupski J., Zasady funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Poradnik dla dysponentów i beneficjentów FOGR, Fundacja Zielonych Gaja, Szczecin 2007.
 17. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU 1982 nr 11, poz. 79.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1241.
 20. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU 1995 nr 16, poz. 78.
 21. Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, http://finanse-publiczne.pl/materialy/MF_projekt_ustawy_o_finansach_publicznych_wu.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu