BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Opłaty i podatki ekologiczne w krajach Unii Europejskiej
Environmental Charges and Taxes in the European Union Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 74-88, tab., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Podatki ekologiczne, Opłaty ekologiczne
Environmental protection, Green taxes, Environmental fees
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł zawiera przegląd opłat i podatków ekologicznych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej w ostatnich latach. Dokonany przegląd świadczy o dużej różnorodności wykorzystywanych opłat i podatków ekologicznych, a także o pewnych różnicach w sposobie funkcjonowania tego typu instrumentów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i "starych" krajach UE. W artykule omówione zostały również możliwości w zakresie dalszego rozwoju opodatkowania ekologicznego w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article contains a review of environmental charges and taxes used in the European Union countries in recent years. The review demonstrates the wide variety of environmental charges and taxes as well as some differences in the functioning of such instruments in Central and Eastern European countries and the "old" EU countries. The article also discusses the potential for further development of environmental taxation in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza danych o instrumentach ekonomicznych wykorzystywanych w polityce ochrony środowiska i zarządzaniu zasobami naturalnymi, http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm, 15.01.2010 r.].
 2. Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, DzUrz L 269 z 21 października 2000 r.
 3. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, DzUrz L 37 z 13 lutego 2003 r.
 4. Dyrektywa 2003/96/WE Rady z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, DzUrz L 283 z 31 października 2003 r.
 5. Environmental Performance Reviews. Water: the Experience in OECD Countries, OECD, Paris 2006.
 6. Environmental Taxes: Recent Developments in Tools for Integration, European Environment Agency, Copenhagen 2000.
 7. Excise Duty Tables. Part II - Energy Products and Electricity (January 2008), European Commission, Brussels 2009.
 8. Facts about Swedish Excise Duties, Swedish Tax Agency, Ludvika 2008.
 9. Fiscal Measures to Reduce CO2 Emissions from New Passenger Cars, European Commission, Brussels 2002.
 10. Janik A., Opłaty produktowe jako ekonomiczny instrument wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, "Czystsza Produkcja i Eko-Zarządzanie" 2005 nr 4.
 11. Klarer J., McNicholas J., Knaus E.M., Sourcebook on Economic Instruments for Environmental Policy in Central and Eastern Europe: Abridged Version. A Regional Analysis, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre 1999.
 12. Lindhjem H., Skjelvik J., Eriksson A., Fitch T., Hansen L., The Use of Economic Instruments in Nordic Environmental Policy 2006-2009, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2009.
 13. Market-Based Instruments for Environmental Policy in Europe, European Environmental Agency, Copenhagen 2005.
 14. Obwieszczenie Ministra Środowiska z 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008, MP 2007 nr 68, poz. 754.
 15. Parkkinen T., Detailed Information on Environment Related Taxes and Charges in Finland, Ministry of the Environment, Finland 2008.
 16. Ptak M., Opłaty i podatki transportowe a ochrona środowiska, [w:] Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, red. M. Urbaniec, E. Halavach, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2008.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, DzU 2007 nr 106, poz. 723.
 18. Ryszard K., Opodatkowanie pojazdów mechanicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej" 2006 nr 3.
 19. Speck S., Andersen M., Nielsen H., Ryelund A., Smith C., The Use of Economic Instruments in Nordic and Baltic Environmental Policy 2001-2005, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2006.
 20. Stodulski W., Porównanie instrumentów w Polsce i wybranych krajach europejskich, [w:] Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, red. B. Fiedor, A. Graczyk, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 21. Tax in Denmark 2008, Ministry of Taxation, Copenhagen 2008.
 22. Taxation in the Netherlands, Ministry of Finance, Hague 2008.
 23. Taxation Trends in the European Union, Eurostat, Luxemburg 2009.
 24. The Use of Economic Instruments in Nordic Environmental Policy 1999-2001, Nordic Council of Ministers, TemaNord, Copenhagen 2002.
 25. Witryna internetowa fińskiego Ministerstwa Środowiska, http://www.ymparisto.fi, 2.02.2010 r.
 26. Żakowska H., Polski model zarządzania gospodarką odpadami opakowaniowymi, "Ekopartner" 2003 nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu