BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykluczenie finansowe a idea mikrofinansów
Financial Exclusion vs. the Idea of Microfinance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 139-149, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Mikrofinanse, Finanse, Wykluczenie finansowe
Microfinance, Finance, Financial exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba ukazania istoty zjawiska wykluczenia finansowego, jego relacji z wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz związków z ideą mikrofinansów. Przyjętemu celowi podporządkowano hipotezę badawczą, zgodnie z którą: wykluczenie finansowe jako wieloaspektowe zjawisko charakteryzujące oblicze rynku finansowego jest przesłanką funkcjonowania i rozwoju idei mikrofinansów. Artykuł podzielono na cztery wzajemnie ze sobą powiązane części, odnoszące się do problematyki istoty, przyczyn i związków wykluczenia finansowego oraz jego relacji z mikrofinansami. (abstrakt oryginalny)

The objective of the hereby article is an attempt to present the core concept of financial exclusion, its relations to social exclusion and poverty, as well as its relations with the idea of microfinance. The accepted objective focuses on research hypothesis according to which: financial exclusion, as a manifold phenomenon characteristic for the situation in the financial market, becomes the reason for both functioning and development of the idea of microfinance. The article is divided into four interrelated parts referring to the problems of: concept, reasons and relations in financial exclusion, as well as its relations with microfinance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderloni L., Carluccio E., Braga M., New Frontiers in Banking Services: Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer Verlag, Berlin 2006.
 2. Atkinson A., McKay S., Kempson E., Financial Capability in the United Kingdom: Results of a Baseline Survey, Financial Services Authority 2006.
 3. Bayot B., Social, Economical and Financial Consequences of Financial Exclusion, http://www.fininc.eu/gallery/documents/wp-consequences-of-fe.pdf.
 4. Building Inclusive Financial Sector for Development, United Nations, New York 2006.
 5. Burchardt T., Le Grand J., Piachaud D., Measuring social exclusion in Britain 1991-1995, "Social Policy and Administration" 1999 no 33.
 6. Corr C., Financial Exclusion In Ireland: An Exploratory Study And Policy Review, Combat Poverty Agency, Dublin 2006.
 7. Devlin J., A detailed study of financial exclusion in the UK, "Journal of Consumer Policy" 2005 no 28.
 8. Financial Services Provision And Prevention Of Financial Exclusion, European Commission 2008.
 9. From Exclusion to Inclusion Through Micro Finance. Report 1 - Social and Financial Exclusion Map, European Commission 2007.
 10. Gloukoviezoff G., The "Caisse d'Epargne" and Households Financial Exclusion. Which Actions Should Be Taken and What Are The Prospects?, World Savings Bank Institute, World Bank 2004.
 11. Gore Ch., Figueiredo J., Social Exclusion and Anti-Poverty Policy, ILO 1996.
 12. Honohan P., Cross-Country Variation in Household Access to Financial Services, World Bank 2007.
 13. Kempson E., Whyley C., Collard S., In or out? financial exclusion: a literature and research review, "Financial Services Authority", London 2000.
 14. Leyshon A., Thrift N., Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and United States, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series 1995.
 15. Lister R., Bieda, KEY CONCEPTS, Warszawa 2007.
 16. Reducing Poverty by Tackling Social Exclusion, DFID Policy Paper, Glasgow 2005.
 17. Silver H., Social exclusion and social solidarity, "International Labour Review" 1994 no (5-6) 133.
 18. Sinclar S., Financial Exclusion: An Introductory Survey, Centre for Research into Socially Inclusive Services, Edinburgh College 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu