BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedorowicz Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu), Rab-Przybyłowicz Jolanta (Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność Koordynator ds. rozwoju biur podróży)
Tytuł
Rola samorządów w podnoszeniu efektywności sektora rynku opieki zdrowotnej
Role of Self Government in Rising Effectiveness of Health Care Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 137-145, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Opieka zdrowotna
Local government, Health care
Uwagi
summ.
Abstrakt
Społeczny lęk przed komercjalizacją i dalszą prywatyzacją szpitali wiąże się z upowszechnioną opinią o wydłużających się kolejkach do bezpłatnych zabiegów, odpłatnych świadczeniach szpitalnych czy podziale jakości usług dla pacjentów. Dlatego najważniejszą rolę w procesie restrukturyzacji odgrywa samorząd terytorialny, który podejmuje decyzje o sposobach przekształcenia SPZOZ-ów, formach organizacyjnych nowych jednostek przy uwzględnieniu form własności ruchomości czy nieruchomości szpitala, oraz jasnym zapisie określającym zasady działania non profit poszczególnych podmiotów. Celem niniejszego referatu jest ukazanie specyfiki podejmowanej restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz roli i kierunków działań władz samorządowych w przekształcaniu i podnoszeniu efektywności rynku usług medycznych w Polsce. (fragment tekstu)

Local self government plays one of the most significant role in process of hospital restructuring. It takes decisions about ways of self public hospital transformation, legał forms of new created medical institutions with respect to forms of ownership of movables and immovables, as well clear statement of rules of nonpublic institution operating. Aim of this article is to reveal issues of public hospital restructuring, and role and directions of self government activity on their way to transform and improve effectiveness of public health care market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewski M., Filipiak B., Usługi publiczne, [w:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna Ekonomika Usług, PWN, Warszawa 2005.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Szewczuk A., Finanse publiczne. Instrumenty, struktury, procesy, Wydawnictwo na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 3. Getzen T.E., Ekonomika Zdrow ia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
 4. Golinowska S., Baran A., Tendencja kształtowania się wydatków na zdrowie wiatach 1999-2007, [w:] S. Golinowska, A. Sowa (red.). Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga U, wersja trzecia. Warszawa 2008.
 5. Hillman A.L., Public Finance and Public Policy. Responsibilities and Limitations of Government, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 6. Kozieikiewicz A. (red.), Kolo ratunkowe dla szpitali. Od doświadczeń do modelu restrukturyzacji, Wspólny Rynek Medyczny, Poznań 2008.
 7. OECD Health lndicators, 2007
 8. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.
 9. Stamirski M., Restrukturyzacja finansowa zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] A. Kozieikiewicz (red.), Kolo ratunkowe dla szpitali. Od doświadczeń do modelu restrukturyzacji, Wspólny Rynek Medyczny, Poznań 2008.
 10. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 11. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30.08.1991 r. (Dz. U. 2007 r., nr 14. poz. 89).
 12. Ustawa o samorządzie gminnym z 08.03.1990 r. (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 13. Ustawa o samorządzie powiatowym z 05.06.1998 r. (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 14. Ustawa o samorządzie województwa z 05.06.1998 r. (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 15. Wernik A., Finanse Publiczne, PWE, Warszawa 2007.
 16. Włodarczyk C., Reformy zdrowotne - uniwersalny kłopot, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 17. Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa, dostępny w Internecie: www.mz.gov.pl (12.12.2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu