BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Stanimir Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza wybranych aspektów postaw życiowych młodszych i starszych pokoleń Europejczyków
Multivariate Analysis of Some Aspects of Attitudes to Life Presented by Younger and Older European Generations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 157-165, bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Młodzież, Analiza czynnikowa
Youth, Factor analysis
Uwagi
tab., streszcz., sum.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
W pracy zaprezentowano porównanie postaw życiowych osób młodych (do 25. roku życia) oraz starszych (60+) zamieszkujących kraje europejskie. Ze względu na charakter dostępnych danych zastosowano klasyfikację dynamiczną, opartą na miarach pozycyjnych, oraz analizę czynnikową. Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać różnice w stopniu zaangażowania społecznego ludzi z różnych grup wiekowych oraz wyodrębnić główne elementy systemów wartości deklarowanych przez starsze i młodsze pokolenia.(abstrakt oryginalny)

This paper is focused on the comparison of some attitudes to life presented by younger (less than 25 years old) and older people (60+) living in European countries. The dynamic classification based on the location measures and factor analysis were applied due to the character of available data. The analysis allowed to identify differences in the degree of social involvement of people from different age groups and to recognize the main components of the value systems declared by the older and younger generations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Strahl D., Klasyfikacja pozycyjna w analizach dynamicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 27, Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych, Wrocław 2008, s. 9-18.
  2. Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa, [w:] E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  3. http://ess.nsd.uib.no - European Social Survey Data.
  4. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ - Eurostat.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu