BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykluczenie finansowe - zarys problematyki
Financial Exclusion - the Topic Outline
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 150-162, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Bankowość, Wykluczenie finansowe, Ubezpieczenia
Banking, Financial exclusion, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój gospodarki narodowej jest dodatnio skorelowany z rozwojem sektora finansowego. Stąd dostęp do podstawowych produktów i usług finansowych oraz ich użytkowanie ma duże znaczenie społeczno-ekonomiczne. Niestety w wielu państwach można wskazać na grupy osób dotkniętych wykluczeniem finansowym. Wybrane aspekty tego zjawiska, jak przedstawienie jego istoty, zakresu i obszarów występowania, stały się celem niniejszego artykułu. Wykluczenie finansowe utożsamiane jest z brakiem dostępu do rynku usług finansowych, a także z sytuacją, w której osoba fizyczna może korzystać z oferty produktów i usług finansowych, ale na gorszych warunkach niż pozostali. Bank Światowy wskazał na cztery obszary występowania wykluczenia finansowego, tj. bankowość transakcyjną, oszczędności, kredytowanie i ubezpieczenia. (abstrakt oryginalny)

The development of national economy is positively correlated with the development of financial sector. Hence the access to basic financial products and services and their usage has a high social and economic significance. Unfortunately in many countries certain groups of individuals suffering financial exclusion may be distinguished. Selected aspects of this problem, such as presenting its core notion, scope and areas affected by it, became the objective of the hereby article. Financial exclusion is understood as no access to the market of financial services and is also associated with the situation in which a physical person may take advantage of financial services and products offer, however, at worse conditions than the others. The World Bank pointed to four areas of financial exclusion i.e. transactional banking, savings, granting credits and the insurance market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderloni L. (red.), Financial Services Provision and Prevention Of Financial Exclusion, European Commission, March 2008.
 2. Carbo S., Gardener E., Molyneux P., Financial Exclusion, Palgrave Macmillan, July 2005.
 3. Chakrabarty K.C., Financial Inclusion. Concept, Issues and Roadmap, Institute for Development and Research in Banking Technology. Established by Reserve Bank of India, http://www.idrbt.ac.in/, 7.11.2009.
 4. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, A World Bank Policy Research Report, Washington 2008.
 5. Gloukoviezoff G., From Financial Exclusion to Overindebtedness: the Paradox of Difficulties for People on Low Incomes?, [w:] New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio (red.), Springer Verlag, Berlin 2007.
 6. Jasiecki K., Przybysz D., Zmiany w spłacalności zobowiązań bankowych, InfoMonitor. Biuro Informacji Gospodarczej SA, http://www.infomonitor.pl/, 29.12.2009.
 7. Leeladhar V., Taking banking services to the common man - financial inclusion, "Bank for International Settlements Review" 2005 nr 83, http://www.bis.org/review/r051214e.pdf , 10.01.2010.
 8. Leyshon A., Thrift N., Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and United States, "Transactions of the Institute of British Geographers" 1995 vol. 20, nr 3.
 9. Mohan R., Economic growth, financial deepening and financial inclusion, "The Bank for International Settlements Review" 2006 nr 113.
 10. Pietraszkiewicz K., Przewidywane skutki implementacji nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim dla polskiego sektora bankowego, marzec 2009, http://www.uokik.gov.pl, 26.12.2009.
 11. Rozwój systemu finansowego w Polsce, Raport Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2009.
 12. Sarma M., Index of Financial Inclusion, Indian Council for Research on International Economic Relations, Working Paper 2008 nr 215.
 13. Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 14. The Treasury Committee Financial inclusion: credit, savings, advice and insurance. House of Commons Treasury Committee: 12th Report of the Session 2005/06, London 2006 Vol. 1.
 15. Thorat U., Financial inclusion and millennium development goals, "Bank for International Settlements Review" 2006 nr 2, http://www.bis.org/review/r060126f.pdf , 10.01.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu