BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha-Lech Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Behawioralne aspekty zachowań kredytobiorców oraz instytucji bankowych w kontekście analizy przyczyn kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych
Behavioural Aspects of Borrowers and Banks Behaviours in the Context of the Analysis of the Reasons for Financial Crisis in the US
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 178-190, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Przyczyny kryzysu, Rynek kredytów, Kredyt subprime, Kryzys finansowy, Finanse behawioralne
Causes of crisis, Credit market, Subprime loan, Financial crisis, Behavioural finance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Analiza przyczyn wystąpienia kryzysu pozwoliła autorce wyłonić 5 grup podmiotów, w przypadku których można dostrzec inklinacje behawioralne. Należą do nich: kredytobiorcy na rynku kredytów hipotecznych (prime i subprime), banki, inwestorzy indywidualni na rynku kapitałowym, inwestorzy instytucjonalni oraz podmioty oceniające/rekomendujące inwestycje. Celem niniejszego artykułu jest uwypuklenie wagi behawioralnego podejścia do współczesnych finansów, dokonane za pomocą wyłonienia wśród zbioru przyczyn trwającego obecnie kryzysu finansowego w USA psychologicznych aspektów występujących w zachowaniach kredytobiorców na rynku kredytów hipotecznych oraz instytucji bankowych. (abstrakt oryginalny)

The analysis of financial crisis causes allowed the author to identify possible 5 groups of subjects in whose case behavioural inclinations can be noticed. These are: borrowers on prime and subprime mortgage market, banks, individual and institutional investors on capital market, entities which assess/recommend investments. The aim of this contribution is to emphasize the significance of behavioural approach to modern finance, achieved through identification of psychological aspects in borrowers and banks behaviours in the context of reasons for the current financial crisis in the US. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Kryzys finansowy, czyli chwila prawdy, http://wyborcza.pl/Biznes/1,94563,5901043,Balcerowicz__Kryzys_finansowy__czyli_chwila_prawdy.html.
 2. Bednarek M. i in., Kryzys finansowy. Dlaczego Polsce nie zagraża, październik 2008, http://www.comperia.pl/files/?id_plik=1460.
 3. Braun M.A., Did the "Homo Economicus" Mutate to the Concept of Behavioural Finance and Economics?, Seminar Paper, GRIN Verlag 2006.
 4. Comparing the Financial Crisis Mechanisms of Fisher, Minsky and Woodford, http://commenttoday.wordpress.com/2010/01/29/comparing-the-financial-crisis-mechanisms-of-fisher-minsky-and-woodford.
 5. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 6. Drewicz-Tułodziecka A., Ocena ewentualnych analogii i skutków kryzysu subprime w USA na polskim rynku kredytów hipotecznych. Informacja prasowa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Warszawa, 8.04.2008.
 7. Flejterski S., Neurobankowość. Nauki o finansach w poszukiwaniu nowych paradygmatów, [w:] Finanse 2009 - teoria i praktyka. Bankowość, red. K. Brzozowska, S. Flejterski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 548, Ekonomiczne Problemy Usług nr 38, Szczecin 2009.
 8. Gardnem D., Inne uprawianie ekonomii, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6232.
 9. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 10. Pring M.J., Psychologia inwestowania. Klasyczne strategie osiągania sukcesów na giełdzie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 11. Ritter J.R., Behavioral finance, "Pacific-Basin Finance Journal" 2003 vol. 11, no 4.
 12. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" 2009 nr 3.
 13. Waszczuk P., Kryzys w USA: zawiodły algorytmy, 24 października 2008, http://www.mspstandard.pl/news/170753/Kryzys.w.USA.zawiodly.algorytmy.html.
 14. Zaleska M., Jurowski A., Przyczyny i skutki kryzysu subprime, http://www.bfg.pl/doc_media/wezel_847/05przyczyny_i_skutki_kryzysu_subprime(AJurowski,MZaleska).pdf).
 15. Zielonka P., Finanse behawioralne, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu