BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Brokerzy ubezpieczeniowi na rynku ubezpieczeń majątkowych i na życie
The Insurance Brokers in the Property and Life Insurance Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 233-244, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Makler, Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia na życie, Dystrybucja
Insurances, Broker, Property insurance, Life insurance, Distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza danych zawartych w raportach wskazuje, że działalność brokerów ubezpieczeniowych to jeden z głównych kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Ze względu na specyfikę tego zawodu większego znaczenia nabiera działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Preferowanym przez brokerów klientem są przedsiębiorstwa. Rynek ubezpieczeń na życie jest niejako częścią marginalną w zakresie działalności brokerskiej, jednak nie oznacza to, że nie ma nim zainteresowania, jest ono jednak skierowane zwłaszcza ku grupowym ubezpieczeniom na życie. (abstrakt oryginalny)

The analysis of data contained in reports shows that the insurance brokers are one of the main distribution channels of insurance service. In view of this profession's specification, the main focus is put on property insurance. The brokers prefer working for businesses. The life insurance market is a marginal part to some extent in brokerage activity however it does not mean that the brokers are not interested in it. They are mainly interested in group life insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czuba M., Światowe trendy w dystrybucji ubezpieczeń, portal "Gazety Ubezpieczeniowej", 31 maja 2005, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=137.
  2. Czubała A., Determinanty kanałów dystrybucji usług, Zeszyty Naukowe nr 720, AE, Kraków 2006, http://gollum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/127611467.pdf.
  3. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r., Raport Komisji Nadzoru Finansowego 2008, www.knf.gov.pl.
  4. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2008 r., Raport Komisji Nadzoru Finansowego 2009, www.knf.gov.pl.
  5. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w latach 1998-2003, Raport Departamentu Nadzoru Pośrednictwa Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2004, www.knf.gov.pl.
  6. Kufel-Siemińska A., Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych, AE, Poznań 2005.
  7. Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczenia 2008, Wydawnictwo GARMOND, Kazuń Nowy 2009 r., www.piu.org.pl.
  8. Rogoziński K., Nowy marketing usług, AE, Poznań 1998.
  9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, DzU 2003 nr 124, poz. 1154 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu