BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Agnieszka K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Matuszyk Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza z zastosowaniem metody DEA efektywności zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
An Efficiency Analysis of Insurance Companies Operating in Poland with the Use of the DEA Method
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 245-267, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Towarzystwa ubezpieczeniowe, Badanie efektywności, Programowanie liniowe, Benchmarking
Data Envelopment Analysis (DEA), Insurance company, Research efficiency, Linear programming, Benchmarking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników badania przeprowadzonego w celu określenia relatywnej efektywności wybranych zakładów ubezpieczeń (z działu I i z działu II). Okres badania objął lata 2004-2008. Do analizy zastosowana została metoda DEA (Data Envelope Analysis), natomiast do budowy modelu program SAS. Zbudowany model dla zakładów ubezpieczeń składał się z trzech danych wejściowych oraz dwóch wyjściowych i był zorientowany na minimalizację wskaźników wejściowych. Umożliwiło to uzyskanie wyników, za pomocą których określona została strategia zmiany danych wejściowych, w celu poprawy efektywności, a także opracowanie benchmarkingu dla analizowanych podmiotów. Otrzymane wyniki z modelu DEA zostały porównane z klasycznymi miarami rentowności, takimi jak: ROE i ROA, oraz odniesione do PKB. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to present results of a study performed to determine the relative effectiveness of selected insurance companies (from group I and II). The study covered the years 2004-2008. In this research, the DEA method (Data Envelope Analysis) was chosen, and in order to build the model, the SAS programme was used. The model built for the insurance companies consisted of three inputs and two outputs. The model was input-oriented (CCR model), so the target was to minimize the input indicators. Obtained results, enabled choosing the strategy for the input factors, so the analyzed entities could become more efficient, as well as it helped to develop benchmarks for them. The outcomes of the DEA model were compared with the classical profitability measures such as ROE and ROA, and their relation to GDP. As a result, the authors managed to distinguish five classification groups of the analyzed companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andruszkiewicz J., Hajdrowski K., Benchmarking, Energetyka Poznańska SA, www.ptpiree.com.pl/html/k_s_dys/bench.html.
 2. Baran J., Pietrzak M., Analiza efektywności wybranych branż poleskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, SGGW w Warszawie, http://www.Seria.home.pl/2007_zeszyt3/3_baran.pdf.
 3. Grigorian D.A., Manole V., Determinants of Commercial Bank Performance In Transition: An Aplication of Data Envelopment Analysis, IMF Working Paper, WP/02/146, 2002.
 4. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
 6. Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999.
 7. Kagan A., Rentowność kapitału własnego a efektywność techniczna oraz skala produkcji, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Tom X, zeszyt 3.
 8. Kisielewska M., Ocena efektywności banków i ich oddziałów metodą Data Envelopment Analysis, wybrane zagadnienia metodologiczne, [w:] Zarzecki D., Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Warszawa 2006.
 9. Kopczewski T., Badanie efektywności technologicznej i kosztowej w sektorze bankowym, www.kopczewscy.edu.pl.
 10. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 11. Patla J., Rozwój systemów bankowości elektronicznej oraz ich wpływ na wyniki banku, Kraków 2006, www.han.ae.karakow.pl/doktoraty/1200001043b.pdf.
 12. Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" 2003 nr 2.
 13. Pawłowska M., Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 - związki między pojęciami, "Bank i Kredyt" 2004 nr 6.
 14. Ragan N., Grabowski G., Aly H., Pasurka C., The technical efficiency of US Banks, "Economic Letters" 1988 no 28.
 15. Rogowski R., Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, "Bank i Kredyt" 1996 nr 9.
 16. Smith P., Model misspecification in data envelopment analysis, "Annals of Operations Research" 1997 nr 73.
 17. Szymańska E., Zastosowania metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009 no 2(12), http://www.jard.edu.pl/pub/29_2_2009.pdf.
 18. Zamojska-Adamczak A., Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności zarządzania portfelem funduszu, Uniwersytet Gdański, www.usfiles.us.szc.pl/getfile.php?pid=316.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu