BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorzewska-Mischka Ewa (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wybrane zagadnienia związane z monitorowaniem zmian w prawnym otoczeniu przedsiębiorcy
Selected Problems Related to Monitoring in Legal Environment of Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 215-225, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Monitoring, Otoczenie przedsiębiorstwa
Monitoring, Enterprise environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Warunki prawne do prowadzenia biznesu w Polsce zmieniają się w sposób ciągły, aczkolwiek, jak zauważają sami zainteresowani, zmiany w korzystnym dla nich kierunku dokonują się zbyt wolno. Każda jednak taka zmiana, nawet jeśli dokonuje się wolno, jest zjawiskiem pozytywnym, o ile w jej wyniku nowe rozwiązania prawne stają się dla ich adresatów oraz ich otoczenia korzystniejsze niż poprzednie". Ocena lego czy przepisy zmieniają się w pożądanym kierunku oraz w jakim dokonuje się to czasie, powinna być efektem stałego ich monitorowania. Należy podkreślić, że w działaniu tym, poza monitorowaniem treści przepisów oraz tempa ich "poprawiania", ważne jest także mierzenie strat wynikających z zaniechania czynności, które temu miałyby służyć'. Ponadto, istotne jest mierzenie potencjału regulacyjnego w kraju. Pojęcie to wyjaśnia definicja OECD, zgodnie z którą potencjał ten wyraża "zdolność do efektywnego regulowania poprzez formułowanie polityk oraz ich implementację za pomocą regulacji charakteryzujących się wysoką jakością". (fragment tekstu)

ln the article are presented selected issues connected with monitoring of law, the latter being regarded as one of the elements of business macro-environment. The monitoring was acknowledged as an essential activity that should help improve the contents and quality of law. Moreover, special attention was paid to weaknesses of law, nowadays perceived as a major hindrance to development of business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzegorzewska-Mischka E., (red.), Sytuacja polskiego przedsiębiorcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2006.
  2. Grzegorzewska-Mischka E., Przedsiębiorca po nowemu, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
  3. Kroner .1., Nowe zasady pisania projektów ustaw, "Rzeczpospolita" 2008, dodatek "Prawo co dnia", nr 215, z 13-14 września 2008.
  4. Kwaśnicki W., Wolności gospodarcze - jak pozostaliśmy w tyle za większością nowej Europy. Artykuł przedstawiony na konferencji Dlaczego inne kraje nas przeganiają? Instytucjonalne zniekształcenia polskiej gospodarki, Warszawa, 6 grudnia 2005, http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnieki/todownload/Wolnosc%20gospodarcza. pdf.
  5. Łukaszewicz A., Rzeczywistość gorsza niż statystyka, "Rzeczpospolita" 2008, dodatek "Prawo co dnia", nr 195, z 21 sierpnia 2008.
  6. Ministerstwo Gospodarki - Biuro Prasowe. Biuletyn Prasowy, Warszawa 2007, nr 54 (350) z 8-14 stycznia 2007.
  7. Niedzielska-Jakubczyk D" Nauką tworzenia prawa zajmie się rządowe centrum, "Gazeta Prawna" 2008, nr 179, z 12-14 września 2008.
  8. Wiewiórka I., Koreń D., Sprawozdawczość. Prowadzenie firmy w naszym kraju to nie tylko ważne obowiązki podatkowe, lecz także statystyczne, "Rzeczpospolita" 2008, dodatek "Dobra Firma", nr 265, z 13 listopada 2008.
  9. Zmiany drobne, ale przydatne, (p. wrz.) "Rzeczpospolita" 2008, dodatek "Prawo co dnia. Dobra Firma", nr 211, z 9 września 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu