BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Menet Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zasada "wyciągniętej ręki" przy ustalaniu cen transferowych
The "Arm Length's" Principle in the Transfer Pricing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 314-324, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Ustalanie cen
Transfer pricing, Price-fixing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktualnie obowiązujące unormowania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie metod ustalania cen transferowych nie współgrają z tendencjami rozwoju wymiany handlowej obserwowanej w dobie globalizacji gospodarki właściwymi dla korporacji ponadnarodowych. Przyczyną podjęcia powyższej tematyki jest proponowana zmiana obowiązującej dotychczas w OECD rekomendacji ws. kolejności używania metod ustalania cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dotychczas do oceny ich właściwego zastosowania obowiązywała zasada "wyciągniętej ręki" (arm length's principle) mająca zapewnić przybliżony do rynkowego charakter takich transakcji. Celem artykułu jest próbą zastanowienia się, czy powyższa zasada powinna w dalszym ciągu być jedynym standardem poprawności stosowanych metod ustalania cen transferowych. (abstrakt oryginalny)

The current regulations of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) regarding the methods for establishing transfer pricing don't go along with the tendencies of the developing trade exchange in the global economy that is mainly driven by the international companies. The article was prompted by the proposed revision of the OECD authorized hierarchy in applying of transfer pricing methods between the associated companies. Up until now the arm's length principle is used for judgment and should guarantee the nearly market based pricing. The aim of this article is the attempt to ponder whether this principle should be the only correct standard to evaluate the methods of transfer pricing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bird R., The Taxation of International Income: Issue and Approaches, Victoria University Press, 1987.
 2. Coenenberg A., Kostenrechnung und Kostenanalyse, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
 3. Eden L., Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America, Toronto 1998.
 4. Ewert R., Wagenhofer A., Interne Unternehmensrechnung, Springer-Verlag, Berlin 2005.
 5. Kabalski P., Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi, ODDK, Gdańsk 2001.
 6. Lohschmidt A., Ziele und Zielkonflikte bei der Festlegung von Verrechnungspreisen, [w:] Unternehmen und Steuern, Band 39, Universität Bayreuth 2005.
 7. Malara Z., Kroik J., Determinanty kształtowania cen transferowych. Doświadczenia z badań, [w:] Prace Naukowe XIII/2007 Szkół Wyższych Euroregionu NYSA, 2007.
 8. OECD, Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona, tłumaczenie Kazimierz Bany, Warszawa 2001.
 9. OECD, Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Edycja w języku polskim, Warszawa 2004.
 10. Pach J., Rola korporacji ponadnarodowych w procesie globalizacji gospodarki światowej /wnioski dla Polski/, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Akademia Pedagogiczna im. KEN, Kraków 2003.
 11. Pagan J.C., Wilkie J.S., Transfer Pricing Strategy in a Global Economy, IDFD Publications, Amsterdam 1993.
 12. Schmallenbach E., Über Verrechnungspreise, "Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung" 1908/1909.
 13. Sojak S., Ceny transferowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
 14. Sojak S., Baćkowski D., Ceny transferowe. Aspekt podatkowy, ABC, Warszawa 2003.
 15. Szymański K.G., Pietrasik A., Ceny transferowe. Istota - szacowanie cen - ryzyka podatkowe - dokumentacja podatkowa, ODDK, Gdańsk 2003.
 16. Wyciślok J., Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 17. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych, tekst jednolity w: DzU 2000 nr 54, poz. 654 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002 nr 76, poz. 694 ze zm.
 19. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000 nr 94, poz. 1037 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu