BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sytuacja finansowa sektorów pozafinansowych w Polsce w latach 2004-2009
Financial Condition of Companies from Non-Financial Sectors in Poland between 2004 and 2009
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 325-335, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Rentowność, Zadłużenie, Spółki
Financial liquidity, Profitability, Indebtedness, Companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej spółek z sektorów pozafinansowych w Polsce w latach 2004-2009. Badaniu poddano wybrane wskaźniki, a oceny dokonano na podstawie względnych zmian ich wartości w ciągu badanego sześcioletniego okresu. We wnioskach końcowych wskazano sektory o najgorszej sytuacji finansowej (drzewny i deweloperski) oraz sektory o najlepszej kondycji finansowej (informatyczny, lekki oraz telekomunikację). Z przeprowadzonych badań wynika również, że apogeum kryzysu miało miejsce w roku 2008, natomiast wyniki finansowe z końca drugiego kwartału 2009 r. świadczą o powolnym wychodzeniu z recesji większości polskich spółek giełdowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the estimation of the financial condition of companies from non-financial sectors in Poland between 2004 and 2009 . Chosen coefficients were subjected to research and the estimation of their value in the span of 6 years. Final conclusions identify sectors with the worst financial condition (wood and development) as well as sectors with the best financial situation (computer, telecommunication). The research also reveals that the climax of the crisis took place in 2008, however financial results of the end of the second quarter of 2009 prove that the majority of Polish stock companies are slowly coming out of recession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
  2. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  5. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  7. http/www.rsg.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu