BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Identyfikacja ryzyka finansowego odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy za szkody w środowisku
The Identification of Legal Liability and Financial Risk of an Entrepreneur for Environment Damages
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 336-345, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Odpowiedzialność cywilna, Odpowiedzialność cywilna za szkody, Zanieczyszczenie środowiska
Financial risk, Civil liability, Civil liability for damage, Environmental pollution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia problematykę identyfikacji ryzyka finansowego odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy za szkody w środowisku w systemie zarządzania ryzykiem. Ryzyko to pojawia się w kontekście fundamentalnej zasady prawa ochrony środowiska - zanieczyszczający płaci. Pozwala ona na połączenie odpowiedzialności z jej rozliczalnością. W opracowaniu zaprezentowano istotę i formy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy. Wskazane zostały finansowe konsekwencje odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody w środowisku. Naświetlone zostały główne zagadnienia związane z identyfikacją ryzyka finansowego w obu tych formach odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the topic of identifying legal liability and financial risk of an entrepreneur for environmental damages in the system of risk management. Such risk occurs in the context of the fundamental legal principle which guarantees the right to protect an environment - the polluter pays. The principle allows for combining responsibility and its financial consequences. The study presents the core concept and forms of responsibility, including legal liability of an entrepreneur as well as indicates financial consequences of administrative and civil liability of an entrepreneur for damages in an environment. The article also discusses the topics related to identifying financial risk in both of the above-mentioned forms of liability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran A., Odpowiedzialność cywilna w ochronie środowiska, "Ekonomia i Środowisko" 2006 nr 1(29).
  2. Boć J. (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
  3. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2008.
  4. Bukowska J.E., Koncepcja odpowiedzialności za szkody w środowisku, [w:] Stan i perspektywy rozwoju zrównoważonego, red. E. Broniewicz, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
  5. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
  6. Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
  7. Nowakowski L., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004.
  8. Nosal-Szczygieł E., Odpowiedzialność banku a odpowiedzialność kredytodawcy, [w:] Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
  9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity DzU 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, DzU nr 75, poz. 493 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu