BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil Waldemar Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ujęcie statyczne a ujęcie dynamiczne dźwigni łącznej
Static and Dynamic Representation of the Degree of Total Leverage
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 362-375, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Ryzyko operacyjne, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Informacja, Analiza dynamiczna
Financial statements, Operational risk, Information function of financial statements, Information, Dynamic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca stanowi identyfikację statycznego i dynamicznego ujęcia stopnia dźwigni całkowitej. Analizowane są powiązania informacyjne sprawozdania finansowego oraz możliwości zachowań poszczególnych jego elementów na skutek zmian innych parametrów ekonomicznych. Przeprowadzenie dwukierunkowej analizy DTL (statycznej i dynamicznej) z uwzględnieniem zakresu operacyjnego i finansowego pozwoliło zidentyfikować związki informacyjne okresowych raportów finansowych, a dzięki temu wskazać walory stopnia dźwigni całkowitej. (abstrakt oryginalny)

The following research is an identification of static and dynamic representation of the degree of total leverage. Information ties of a financial report are being analysed as well as behaviour possibilities of its particular elements resulting from the change of other economic factors. Carrying out the two-way analysis of DTL (static and dynamic) adjusted by both operating and financial scopes allowed for identification of information ties of periodic financial reports and in result exposed the values of the degree of total leverage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski J., Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2008.
 2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2006.
 3. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 4. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, TNOiK, Toruń 2004.
 5. Bernaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006.
 6. Gianini F., Bertschinger P., Zenhäusern M., Finanzbuchhaltung 4, VERLAG SKV, Zürich 2006.
 7. Gil W., Profit and Its Appropriation in a Joint-Stock Company, [w:] Firmy i rynki finansowe wybrane zagadnienia, red. H. Kuzińska, WSBiF, Bielsko-Biała 2008.
 8. Gil W.P., Impact of Marketing Activities upon Financial Rentability of Swiss Small Enterprises of the Service Sector in the Process of Internationalization, UNINE, Neuchâtel 2009.
 9. Jóźwiak B., Globalizacja a integracja europejska, KUL, Lublin 2007.
 10. Leimgruber J., Prochinig U., Das Rechnungswesen als Führungsinstrument, VERLAG SKV, Zürich 2007.
 11. Mączyńska E., Nieuczciwych metod księgowych nie powinno określać się jako kreatywne, "Rzeczpospolita" z dnia 09.08.2002, za: P. Gut, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 12. Micherda B. (red.), Sprawozdania finansowe i ich analiza, SKwP, Warszawa 2005.
 13. Pielaszek M., Rachunek kosztów zmiennych, metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych, rachunek kosztów zmiennych a krótkookresowy wynik finansowy, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, SKwP, Warszawa 2004.
 14. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 15. Stiglitz J.E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2006.
 16. Taïrou A.A., Analyse et décisions financières, L'Harmattan, Paris 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu