BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luty Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Skutki wyceny na dzień połączenia przekazanych tytułów własności spółki przejmującej
The Consequences of Valuation of Equity on Merger Date
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 404-415, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Parytet wymiany, Połączenia jednostek gospodarczych, Spółki, Wycena, Ujemna wartość firmy
Exchange parity, Business combinations, Companies, Valuation, Negative goodwill
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest pokazanie, jak wycena na dzień połączenia przekazywanych udziałów lub akcji spółki przejmującej wpływa na powstawanie wartości firmy w aktywach lub pasywach. Wycena ta, dokonywana przez spółkę przejmującą, nie ma wpływu na ustalony wcześniej i ujawniony w planie połączenia parytet wymiany. Właściciele spółki przejmowanej otrzymają tyle udziałów lub akcji, ile wynika z planu połączenia. Ustalona w wyniku połączenia ujemna wartość firmy może zwiększyć wynik finansowy spółki przejmującej na dzień połączenia. Właściciele spółki przejmowanej nie będą uczestniczyć w podziale wyniku finansowego powstałego w wyniku połączenia jednostek gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show how valuation of equity may cause "good will" in assets or extraordinary gains. The valuation and results of this valuation done on mergers date do not influence the number of equities provided to owners of acquiring companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hendriksen E.A., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
  2. Hooke J.C., Fuzje i przejęcia, E. Liber, Warszawa 2002.
  3. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, DzU UE.L.08.320.1 ze zm.
  4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037 ze zm.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu