BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welc Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prosta metoda szacowania dyskonta z tytułu płynności w wycenie przedsiębiorstw prywatnych
The Simple Method of Estimating the Illiquidity Discount in Private Companies' Valuations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 416-424, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Spółki, Wycena, Przedsiębiorstwo prywatne, Płatność
Stock market, Companies, Valuation, Private enterprise, Payment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryzyko płynności związane jest z aktywami, których obrót następuje na rynkach charakteryzujących się trudnością zbycia aktywów po oczekiwanych cenach. Ryzyko to wiąże się z koniecznością akceptowania cen niższych niż ceny podobnych aktywów notowanych na płynnych rynkach. Konieczność uwzględnienia ryzyka płynności stanowi istotny aspekt wyceny spółek. Z powodu trudności z kwantyfikacją większość analityków wykorzystuje "reguły kciuka", stosując dyskonto z tytułu płynności na arbitralnie przyjętym poziomie. Może to skutkować zmniejszeniem dokładności wyceny. W artykule zaproponowano prostą metodę kwantyfikacji ryzyka płynności dla polskich spółek niepublicznych. Zaproponowane podejście bazuje na zależności między spreadem w ofertach kupna i sprzedaży akcji spółek a wskaźnikami płynności obrotu. (abstrakt oryginalny)

Liquidity risk is related to assets traded on markets characterized by difficulties of selling the assets at expected prices. This risk is associated with the necessity of accepting prices lower than prices of similar assets quoted on liquid markets. The necessity of allowing for the liquidity risk constitutes an important aspect of valuing companies. Because of difficulties related to quantifying this risk, most analysts use some "rules of thumb" applying illiquidity discount on some arbitrary level. This can result in a decrease of valuation' accuracy. The paper proposes simple method of quantifying the illiquidity risk for Polish private companies. The proposed approach is based on the relationship between the bid-ask spread of companies' stocks and the turnover liquidity ratios. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson A.J., Long M.S., What Value for Marketability?, SSRN Working Papers, September 2008.
 2. Bajaj M., Denis D.J., Ferris S.P., Sarin A., Firm Value and Marketability Discounts, SSRN Working Papers, February 2001.
 3. Bruner R.F., Palacios M., Valuing Control and Marketability, Batten Institute Working Papers, May 2004.
 4. Damodaran A., Marketability and Value: Measuring the Illiquidity Discount, Stern School of Business Working Papers, July 2005.
 5. DePamphilis D., Mergers, Acqusitions and Other Restructuring Activities, Elsevier, London 2010.
 6. Emory J.D., The value of marketability as illustrated in initial public offerings of common stock, "Business Valuation Review" vol. 14, no 4, December 1995.
 7. Feldman S.J., Revisiting the Liquidity Discount Controversy: Establishing a Plausible Range, Axiom Valuation Solutions, http://www.axiomvaluation.com/documents/ 2004.10.26. revisitingtheliquiditydiscount.pdf, 15.11.2009.
 8. Finnerty J.D., The Impact of Transfer Restrictions on Stock Prices, AFA Meetings Proceedings, Washington 2002.
 9. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. Kumah E., Damgaard J., Elkjaer T., Valuation of Unlisted Direct Investment Equity, International Monetary Fund Working Papers, Washington, November 2009.
 11. Maynes E., Pandes J.A., Private Placements of Equity and Liquidity, EFA Athens Meetings Paper, September 2009.
 12. Palepu K.G., Healy P.M., Bernard V.L., Business Analysis & Valuation Using Financial Statements, Thomson South-Western, Mason 2004.
 13. Penman S.H., Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw-Hill, New York 2007.
 14. Pratt S.P., Cost of Capital. Estimation and Applications, John Wiley & Sons, Hoboken 2002.
 15. Pratt S.P., Business Valuation Discounts and Premiums, John Wiley & Sons, New York 2001.
 16. Verninmen P. (red.), Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 17. Welc J., Ocena zasadności stosowania dyskonta z tytułu braku płynności w wycenach polskich spółek niepublicznych, [w:] Nauki o finansach, G. Borys (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, UE, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu