BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Leszek (Poznań University of Economics, Poland), Lizińska Joanna (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Firm-Specific Biases in the Capital Markets' Response : an Empirical Evidence for the NYSE and the LSE
Zniekształcenia pomiaru reakcji rynku kapitałowego - studium empiryczne dla nowojorskiej i londyńskiej giełdy papierów wartościowych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 17-27, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Analiza zdarzeń, Rynek kapitałowy
Stock market, Event study, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, Giełda Londyńska
New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange
Abstrakt
Spółki dokonujące splitów czy nabywające inne przedsiębiorstwa posiadają zazwyczaj pewne cechy wspólne, które mogą być widoczne w wartości rynkowej lub księgowej albo są wyjaśniane przez wskaźniki finansowe. W artykule dokonujemy analizy zdarzeń dla okresu 1985-2008 dla giełdy nowojorskiej NYSE oraz londyńskiej LSE. Dla losowo wybranych dat, również losowo dobraliśmy spółki spośród podgrup posiadających podobne charakterystyki (wartość rynkowa, wartość aktywów, historyczne stopy zwrotu, wskaźnik B/M, E/P). W rezultacie zaobserwowaliśmy średnie ponadnormalne stopy zwrotu istotnie różne od zera. Odnotowane zakłócenia w pomiarze oczekiwanych stóp zwrotu skłaniają do tego, aby - szczególnie w badaniach z wykorzystaniem analizy zdarzeń dla grup przedsiębiorstw posiadających określone cechy wspólne - formułować wnioski z ogromną ostrożnością. (abstrakt oryginalny)

Firms announcing splits or acquiring other companies usually have some common characteristics that can be expressed by a market or book value or are explained by financial ratios. We conduct an event study over the trading period between 1985 and 2008 for the New York Stock Exchange and the London Stock Exchange. For randomly selected event dates, securities are randomly chosen from sub-samples of firms that have similar characteristics. Mean abnormal returns that are significantly different from zero are observed for some characteristic-based subsamples. As significant mean forecast biases exist, it is suggested that results of event studies for samples when firms share some common characteristics should be concluded very cautiously. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ahern K.R., Sample selection and event study estimation, 22 February 2008, http://ahern.bol.ucla.edu/, pp. 1-41.
  2. Ahern K.R., Sample selection and event study estimation, "Journal of Empirical Finance" 2009, vol. 16, p. 466-482.
  3. Brown S.J., Warner J.B., Measuring security price performance, "Journal of Financial Economics" 1980, vol. 8, p. 205-258.
  4. Brown S.J., Warner J.B., Using daily stock returns - the case of event studies, "Journal of Financial Economics" 1985, vol. 14, p. 3-31.
  5. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997.
  6. Fama E.F., French K.R., The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance" 1992, vol. 47, p. 427-465.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu