BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foltyn-Zarychta Monika (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Compensating Surplus and Equivalent Surplus in Long-Term Public Investment Effects Valuation
Nadwyżka kompensująca i nadwyżka ekwiwalentna w wycenie długoterminowych efektów inwestycji publicznych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 28-42, rys., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Inwestycje publiczne, Dobra publiczne, Ocena efektywności inwestycji
Public investment, Public goods, Evaluation of investment efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efekty inwestycji zmieniających dobro publiczne, które oddziałują na przestrzeni kliku pokoleń, napotykają na szereg trudności w procesie oceny efektywności tego rodzaju projektów. Wykorzystanie miar nadwyżki kompensującej i ekwiwalentnej do oszacowania pieniężnej wartości zmian w dobrach publicznych w perspektywie międzygeneracyjnej wymaga powiązania aspektów czysto ekonomicznych z jednym z podejść etycznych definiujących zakres praw przypisanych obecnemu bądź przyszłemu pokoleniu. Przyjęcie jednej ze zidentyfikowanych reguł etycznych określa w istotny sposób zakres wyceny efektu o charakterze międzygeneracyjnym. (abstrakt oryginalny)

The effects of investments changing public goods that influence many generations, meet various obstacles in the appraisal process of such projects. The use of contingent and equivalent surpluses for public good changes valuation in the intergenerational perspective involves establishing the connection between purely economic assessment and some of ethical approaches that define the assignment of rights to the contemporary or future generations. When one of the ethical rules is assumed, it significantly influences the definition of the scope of intergenerational effect valuation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Primer on Nonmarket Valuation, ed. P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2003.
 2. Boardman A.E., Greenberg D.H., Vining A.R., Weimer D.L., Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 3. Campbell H., Brown R., Benefit-Cost Analysis. Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheets, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 4. Connelly J., Smith G., Politics and the Environment. From Theory to Practice, Routledge, Florence 1999.
 5. Contemporary Moral Problems, ed. J.E. White, Thomson Wadsworth, Belmont, CA 2009.
 6. Determining the Value of Non-marketed Goods, ed. R.J. Kopp, W.W. Pommerehne, N. Schwarz, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 1997.
 7. Foltyn-Zarychta M., Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2008.
 8. Foltyn-Zarychta M., Efekty międzygeneracyjne - etyczne aspekty dyskontowania, [w:] Inwestycje. Wybrane zagadnienia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, nr 1/1 2010.
 9. Garrod G., Willis K.G., Economic Valuation of Environment: Methods and Case Studies, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 1999.
 10. Guidelines for Preparing Economic Analyses, U.S. Environmental Protection Agency, September 2000, www.epa.gov.
 11. Handbook of Intergenerational Justice, ed. J.C. Tremmel, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2006.
 12. Hausman D.M., McPherson M.S., Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 13. Light A., Environmental Ethics, [in:] A Companion to Applied Ethics, ed. R.G. Frey, C. Heath Wellman, Blackwell Publishing, http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode?id=g9781405133456_chunk_g978140513345649, 2005.
 14. Londero E.H., Shadow Prices for Project Appraisal, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2003.
 15. Mishan E.J., Quah E., Cost-Benefit Analysis, Routledge, London and New York, 2007.
 16. Opaluch J.J., Rynkowe metody wyceny ekonomicznej, [in:] Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Anderson, J. Śleszyński, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 17. Pearce D.W., Turner R., Economics of Natural Resources and the Environment, BPCC Wheatons Ltd., Exeter 1990.
 18. Pearce D., Barbier E.B., Blueprint for a Sustainable Economy, Earthscan, London 2000.
 19. Perman R., Ma Y., McGilvray J., Common M., Natural Resource and Environmental Economics, Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 20. Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.
 21. Spash C.L., Greenhouse Economics. Value and Ethics, Routlegde, London and New York 2002.
 22. Spash C.L., Hanley N., Cost-Benefit Analysis and the Environment, Edward Elgar, Aldershot 1994.
 23. Stiglitz J.E., Discount Rates: The Rate of Discount for Benefit-Cost Analysis and the Theory of the Second Best, [in:] Cost-Benefit Analysis, ed. R. Layard, S. Glaister, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 24. Wolf C., Intergenerational Justice, [in:] A Companion to Applied Ethics, ed. R.G. Frey, Ch.H. Wellman, Blackwell Publishing, http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode?id=g9781405133456_chunk_g978140513345623 2005.
 25. Zerbe Jr. R.O., Bellas A.S., A Primer for Benefit-Cost Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu