BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostalecka Agnieszka (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Deposit Insurance System in Poland and Its Place in Financial Safety Net
System gwarantowania depozytów w Polsce i jego rola w sieci bezpieczeństwa finansowego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 103-113, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Sieć bezpieczeństwa finansowego, Stabilność finansowa, Bezpieczeństwo finansowe, Depozyt bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Financial safety net, Financial sustainability, Financial security, Bank deposit, Protecting bank deposit
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie konstrukcji systemu gwarantowania depozytów w Polsce. Punktem wyjścia jest zaprezentowanie teoretycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem systemu gwarantowania depozytów i jego miejsca w sieci bezpieczeństwa finansowego. Na tym tle omówione są konkretne rozwiązania i założenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, takie jak podstawowe cele jego działalności, kompetencje, profil uczestników, zakres depozytów objętych i wyłączonych z systemu gwarancji, limity gwarancyjne i ,współpraca z innymi elementami sieci bezpieczeństwa finansowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the organization of deposit insurance system in Poland. As a starting point there are presented theoretical aspects of deposit insurance system functioning and its place in financial safety net. Against this background there are discussed detailed issues and assumptions of Bank Guarantee Fund functioning, like its main tasks, its powers, participants, categories of deposits included and excluded, guarantee limits and cooperation with other elements of financial safety net. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2009/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68/3.
  2. Financial Stability Forum, Working group on deposit insurance working group. Progress report, "Background Paper" 2001.
  3. International Association of Deposit Insurers, General Guidance to Promote Effective Interrelationships among Financial Safety Net Participants, Basel 2006.
  4. Kaufman G.G., Central banks, asset bubbles, and financial stability, "Working Paper" November 1998, No. 98/12, Federal Reserve Bank of Chicago.
  5. Nowakowski J., Famulska T., Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008.
  6. Ostalecka A., Zaburzenia na rynkach finansowych a potrzeba istnienia sieci bezpieczeństwa finansowego, [In:] Nauki o finansach 1, ed. G. Borys, Prace Naukowe UE Nr 61, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  7. Pawłowicz L., Wierzba R., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt" 2007, Nr 8-9.
  8. Pyła M., Współpraca systemu gwarantowania depozytów z innymi ogniwami sieci bezpieczeństwa finansowego, "Bezpieczny Bank" 2007, Nr 2-3(35).
  9. Szczepańska O., Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank" 2005, Nr 1(26).
  10. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, "Materiały i Studia NBP" Nr 173, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu