BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Krystian (University of Economics in Katowice, Poland), Saługa Piotr (Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences)
Tytuł
Estimation of Price Volatility and the Convenience Yield - a Study Based on Zinc and Lead Example
Określenie historycznej zmienności cen i premii z tytułu składowania dla cynku i ołowiu
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 114-130, rys., bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Rynki towarowe, Surowce mineralne, Wycena, Prognozowanie cen
Commodity markets, Mineral resources, Valuation, Prediction of prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych parametrów analizy technicznej instrumentów na rynkach finansowych i towarowych oraz podstawowym wskaźnikiem interesującym inwestorów jest zmienność cen. W branży surowców mineralnych oprócz zmienności cen istotne znaczenie ma tzw. premia z tytułu składowania (convenience yield, CY), która jest ważnym parametrem modelu wartości zaktualizowanej racjonalnej wyceny towarów PVM. Obydwa parametry są kluczowymi zmiennymi wykorzystywanymi w procesie prognozy cen surowców oraz w modelach wyceny opcji rzeczowych. Niniejszy referat przedstawia próbę oszacowania historycznej zmienności cen i premii z tytułu składowania dla cynku i ołowiu na podstawie danych z 2001-2008. (abstrakt oryginalny)

The volatility of prices is one of the most important parameters in the technical analysis of assets on the financial and commodity markets as well as the major indicator of interest for the investors. For mineral commodities, apart from price volatility, it is the convenience yield which plays a significant role. The two parameters are the key-variables used in forecasting commodity prices and real option pricing models. The paper makes an attempt to estimate historical volatility of prices and the convenience yield for zinc and lead relying upon data for years 2001-2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brennan M.J., The supply of storage, "American Economic Review" 1958, Vol. 48, p. 50-72.
 2. Caumon F., Bower J., Redefining the Convenience Yield in the North Sea Market, Oxford Institute for Energy Studies, 2004, p. 1-32.
 3. Coimbra C., Esteves P.S., Oil price assumptions in macroeconomic forecasts: should we follow futures market expectations?, "OPEC Review" 2004, No.28, p. 87-106.
 4. Considine T.J., Larson D.F., Risk premiums on inventory assets: the case of crude oil and natural gas, "Journal of Futures Markets" 2001, No.21, p. 109-126.
 5. Davis G.A., Estimating volatility and dividend yield when valuing real options to invest or abandon, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 1998, Vol. 38, special issue, p. 725-754.
 6. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009, p. 139.
 7. Fama E.F., French K.R., Business cycles and the behavior of metals prices, "The Journal of Finance" 1988, Vol. 43.
 8. Fiszeder P., Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2009.
 9. French K.R., A comparison of futures and forward prices, "Journal of Financial Economics" November 1983, Vol. 12(3), Elsevier, p. 311-342.
 10. French M.W., Why and When do Spot Prices of Crude Oil Revert to Futures Price Levels? Board of Governors of the Federal Reserve System: Finance and Economics Discussion Paper, 2005, No. 30.
 11. Gibson R., Schwartz E.S., Stochastic convenience yield and the pricing of contingent claims, "The Journal of Finance" July 1990, No. 45, p. 959-976.
 12. Heaney R., Approximation for convenience yield in commodity futures pricing, "The Journal of Futures Markets" 2002, No. 22, p. 1005-1017.
 13. Heinkel R., Howe M.E., Hughes J.S., The convenience yield as an option profit, "The Journal of Futures Markets" 1990, No.10, p. 519-533.
 14. Hull J.C., Options, Futures, and Other Derivative Securities. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ 1993 p. 450.
 15. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006, p.229.
 16. Kaldor N., Speculation and economic stability, "Review of Economic Studies" 1939, Vol. 7, p. 1-27.
 17. Knetsch T.A., Forecasting the Price of Crude Oil via Convenience Yield Predictions, Deutsche Bundesbank, Economic Studies Discussion Paper, 2006, Series 1, No. 12.
 18. Merton R., Theory of rational option pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science" Spring 1973, No. 4.
 19. Moyen N., Slade M., Uppal R., Valuing Risk and Flexibility: A Comparison of Methods, "Resources Policy" 1996, Vol. 22, p. 63-74.
 20. Milonas N. Thomadakis S., Convenience yields as call options: an empirical analysis, "Journal of Futures Markets" 1997, No.17, p. 1517-1545.
 21. Pera K., Approaches to real options valuation and their separate character vs. financial options valuation. Working Paper, Lucerne University of Applied Science and Arts, Lucerne 2009, No. 11, p. 1-21.
 22. Pindyck R., The present value model of rational commodity pricing, "The Economic Journal" 1993, Vol. 103, p. 511-530.
 23. Pindyck R., The dynamics of commodity spot and futures markets: a primer, "The Energy Journal" 2001, Vol. 22, No. 3.
 24. Rynek pieniężny i kapitałowy, ed. I. Pyka, Karol Adamiecki University of Economics Publishing House, Katowice 2001, p. 379.
 25. Saługa P., Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie, "Studia, Rozprawy, Monografie" 2009, Nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 278.
 26. Saługa P., Grudziński Z., Określenie zmienności cen i premii z tytułu składowania (convenience yield) dla węgla kamiennego energetycznego, "Polityka Energetyczna" 2009, tom 12, z. 2/2, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, p. 525-542.
 27. Schwartz E.S., The stochastic behavior of commodity prices: implications for valuation and hedging, "Journal of Finance" 1997, Vol. 52, Issue 3, p. 923-973.
 28. Schwartz E.S., Smith J.E., Short-term variations and long-term dynamics in commodity prices, "Management Science" 2000, Vol. 46, No. 7, p. 893-911.
 29. Weymar H., The Dynamics of the World Cocoa Market, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1968.
 30. Williams J.C., Wright B.D., A theory of negative prices of storage, "Journal of Futures Markets" 1989, Vol. 9, p. 1-13.
 31. Working H., Theory of the price of storage, "American Economic Review" 1949, Vol. 39, p. 1254-1262.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu