BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Wawrzyniak Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Segmentacja gospodarstw domowych ze względu na popyt potencjalny i zrealizowany na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce
The Segmentation of Households According to Potential and Actual Demand on the Life Insurance Market in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 166-175, bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Rynek ubezpieczeniowy, Popyt, Segmentacja, Ubezpieczenia na życie
Households, Insurance market, Demand, Segmentation, Life insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule dokonano segmentacji gospodarstw domowych ze względu na popyt potencjalny i zrealizowany na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce z wykorzystaniem drzew regresyjnych i klasyfikacyjnych. Popyt potencjalny zdefiniowano jako zadeklarowaną miesięczną składkę na ubezpieczenia życiowe, natomiast popyt zrealizowany jako łączną liczbę polis na życie posiadanych przez gospodarstwo domowe. Dla każdego rodzaju popytu wydzielono segmenty gospodarstw domowych na podstawie cech demograficzno- -ekonomicznych oraz preferencji dotyczących ubezpieczeń na życie. Chociaż zbiór zmiennych objaśniających był taki sam dla obu rodzajów popytu, to ich ranking ważności był inny w drzewach klasyfikacyjnych niż w drzewach regresyjnych.(abstrakt oryginalny)

In the paper the authors present the segmentation of households according to potential and actual demand on the life insurance market in Poland done by means of classification and regression trees. The potential demand was defined as the declared monthly premium and the actual demand was defined as the number of life insurance policies bought by a given household. The segments were distinguished on the base of socio-demographic attributes and life insurance preferences. Though the explanatory variables were the same for both demands, their ranking in case of classification trees was different than in case of regression trees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batóg B., Wawrzyniak K., Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym na przykładzie segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1126, Wrocław 2006, s. 372-379.
  2. Batóg B., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Efektywność metod statystycznej analizy wielowymiarowej jako narzędzia segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1169, Wrocław 2007, s. 393-401.
  3. Batóg B., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Klasyfikacja gospodarstw domowych pod względem popytu potencjalnego i zrealizowanego na rynku ubezpieczeń w Polsce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 107, Wrocław 2010, s. 153-160.
  4. Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  5. Gatnar E., Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  6. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  7. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Metodologia segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1076, Wrocław 2005, s. 416-422.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu