BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Antoni Z. (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Polska racja stanu w refleksji Adolfa Bocheńskiego i Juliusza Mieroszewskiego : implikacje współczesne
Polish Raison d'etat as Seen by Adolf Bocheński and Juliusz Mieroszewski
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2014, nr 4, s. 91-109
Słowa kluczowe
Geopolityka, Międzynarodowe stosunki polityczne, Polityka państwowa, Historia polityczna
Geopolitics, International political relations, State policy, Political history
Uwagi
summ.
Bocheński Adolf, Mieroszewski Juliusz
Abstrakt
Po tragicznej śmierci Bocheńskiego pod Ankoną, w czasie kampanii włoskiej w 1944 г., jego koncepcje znalazły kontynuację w działalności środowiska paryskiej "Kultury", a przede wszystkim Jerzego Giedroycia, tworzącego linię polityczną tego periodyku, oraz Juliusza Mieroszewskiego, jego głównego komentatora politycznego. Była to inna epoka. Podział na dwa wrogie obozy w Europie przecinał Niemcy na dwie części. Polska, której terytorium i ludność zostały przesunięte o kilkaset kilometrów na zachód kosztem Niemiec, tracąc znaczną część swego przedwojennego obszaru na rzecz sowieckich republik Litewskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej, znalazła się pod wpływem komunistycznej Rosji. Niezależna polska myśl polityczna mogła rozwijać się swobodnie tylko na emigracji. I tak też się stało. (fragment tekstu)

In the 18th century the Polish-Lithuanian Commonwealth had found itself sandwiched between two European superpowers, Russia and Prussia, which soon partitioned it among themselves and Austria. The short period of national independence after World War I ended with the outbreak of World War II. All this impacted on the way Polish political thinkers defined the Polish geopolitical r ais on d'etat. The article examines the ideas of two prominent authors, Adolf Maria Bocheński (1909-1944), whose main work appeared in 1930s, and Juliusz Mieroszewski (1906-1976), a political commentator for the Paris-based Kultura. The former tried in vain to find a way out of the Polish interwar geopolitical predicament; the latter speculated about conditions that could lead to the restoration of Poland's independence. He predicted the demise of the Soviet bloc and the USSR itself, as well as the reunification of Germany. He also suggested the best course for Polish foreign policy in the new situation. His ideas strongly influenced the way post-communist leaders perceived Poland 's strategic interests in the new Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I. de Madariaga, Ivan the Terrible, New Haven 2009.
 2. H. Kamieński, Rosja i Europa. Polska, Warszawa 1999 (1859).
 3. W. Karpiński, Polska a Rosja, Warszawa 1994.
 4. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, rozdz. 9 i 10.
 5. A. W. de Porte, Europe between the Superpowers: The Enduring Balance, New Haven 1986, s. 33-34.
 6. A. Bocheński, Między Niemcami a Rosją, Kraków-Warszawa 2009, s. 52.
 7. R. Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Warszawa 1991 (1908).
 8. W. Studnicki, Pisma wybrane, t. 2: Polityka międzynarodowa Polski w okresie międzywojennym, Toruń 2009, s. 160.
 9. R. Habielski, Realizm, wizje i sny romantyków: O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego, w: J. Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, wybór i oprac. R. Habielski, Lublin 1997.
 10. A.Z. Kamiński (red.), Polityka bez strategii: Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego, Warszawa 2008.
 11. A.Z. Kamiński, J. Kozakiewicza, Stosunki polsko-ukraińskie, Warszawa 1997.
 12. A.Z. Kamiński, H. Szlajfer, Pożegnania i urojenia: Polityka wschodnia - polemika, "Rzeczpospolita" [Plus/minus] z 10-11 lipca 2010 г., s. 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu