BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borodziej Włodzimierz (Uniwersytet Warszawski), Długołęcki Piotr (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Tytuł
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne - bilans dziesięciolecia, czyli po pierwszych 20 tomach
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne : Ten Years and Twenty Volumes Later
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2014, nr 4, s. 171-181
Słowa kluczowe
Archiwizacja dokumentów, Historia, Dyplomacja
Document archiving, History, Diplomacy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Publikacja 20 tomu to dobra okazja do podsumowań. W ramach serii udało się upublicznić sporo archiwaliów - ponad 7200 dokumentów, które zajmują kilkanaście tysięcy stron tekstu. Z kolei aparat wydawniczy to m.in. około 10 tysięcy przypisów i kilkanaście tysięcy nazwisk w indeksach osobowych. Liczby te ukazują skalę przedsięwzięcia - a pamiętać należy, że seria PDD jest dopiero na początku swej drogi: zgodnie z założeniami obejmować ma cały "krótki polski XX wiek" 1918-1989 i składać się z około 70 tomów. Brakuje więc już tylko 50. O publikowaniu dokumentów z okresu III RP nie wspominając. (fragment tekstu)

Since 2005, the Polish Institute of International Affairs has been publishing source documents on the history of Polish foreign policy from 1918 to 1989 in successive volumes of the series Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (Polish Diplomatic Documents, PDD). The article sums up the 20 volumes brought out over the past 10 years, outlining the experience gained by editors of the series in the course of researching the archives, selecting documents for publication and completing the lengthy and complicated editorial process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W.B. McAllister i in., Toward "Thorough Accurate, and Reliable": A History of the Foreign Relations of the United States Series nttps://hi story.state.gov.
 2. www.pism.pl.
 3. W. Borodziej (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972, Warszawa 2005, s. II.
 4. P. Długołęcki, J. Kochanowski (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979, Warszawa 2014, s. II.
 5. http://history.state.gov
 6. www.gov.uk.
 7. J. Dejmek (red.), Ceskoslovenska zahranićnipolitika v roce 1938, t. 1:1. leden - 30. cerven 1938, Praha 2000.
 8. J. Dejmek (red.), Ceskoslovenska zahranićni politika v roce 1938, t. 2: 1. cervenec - 5. fijen 1938, Praha 2001.
 9. A. Prokopiak-Lewandowska, Ewakuacja Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych we wrześniu 1939 г., "Archeion" 2007-2008, t. 110.
 10. W. Borodziej, P. Długołęcki (oprac.), Moskiewskie wytyczne do polityki zagranicznej PRL. Przykłady, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2005, nr 5 (27).
 11. W. Borodziej, Polskie peryferie polityki zagranicznej Związku Radzieckiego - lata siedemdziesiąte, w: W. Borodziej, S. Dębski, Modernizacja. Centrum. Peryferie. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Ryszarda Stemplowskiego, Warszawa 2009.
 12. P. Długołęcki, Doktryna Sonnenfeldta. Plan finlandyzacji Europy Wschodniej, "Sprawy Międzynarodowe" 2012, nr 2.
 13. Ekspertyzy i materiały delegacji polskiej na konferencję wersalską 1919 roku, Warszawa 2009.
 14. W. Borodziej, S. Dębski (red.), Polish Documents on Foreign Policy. 24 October 1938 -30 September 1939, Warsaw 2009.
 15. S. Żerko, Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939, Poznań 2005, s. 323 i n.
 16. M. Łubieński, Refleksje i reminiscencje, oprac. M. Kornat, Warszawa 2012, s. 141 in.
 17. K. Ruchniewicz, Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/1945-1975, Wrocław 2007, s. 256.
 18. E. Gierek, Smak życia. Pamiętniki, Warszawa 1993.
 19. R. Spasowski, The Liberation of One, San Diego, New York, London 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu