BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bulgakov Volodymir, Adamchuk Valerii, Gutcol Taras
Tytuł
Theory of the ploughing mechanism of the sugar beet combine harvester
Teoria mechanizmu wyorującego kombajnu do zbioru buraków cukrowych
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 4 (152), s. 23-44, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Warzywa, Modele matematyczne
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Vegetables, Mathematical models
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Siły oddziałujące na wyorywacz kombajnu do zbioru buraków cukrowych wymuszane są nie tylko fizycznymi właściwościami gleby (np. jej zwięzłością), ale także fizycznymi właściwościami zbieranego plonu (tj. buraków cukrowych). Dotychczasowa teoria wyrywania buraków cukrowych uwzględniała tylko właściwości fizyczne gleby, w powiązaniu z fizycznymi i geometrycznymi parametrami mechanizmu wyorującego. Artykuł prezentuje matematyczny model mechanicznego oddziaływania warstwy gleby, łącznie z masą korzeni buraków cukrowych na element wyorujący buraki. Formuły matematyczne opracowanej teorii zostały weryfikowane przykładowymi obliczeniami, dla przyjętych parametrów roboczych kombajnu do zbioru buraków cukrowych (m.in. prędkością roboczą, głębokością roboczą).(abstrakt oryginalny)

Forces acting on the sugar beet combine plough are caused not only by physical properties of soil (e.g. its compactness) but also by physical properties of the harvested crop (i.e. sugar beets). A current theory on rooting out sugar beets has included only physical properties of soil along with physical and geometrical parameters of the ploughing mechanism. The article presents a mathematical model of mechanical influence of the soil layer together with the mass of sugar beets roots on the beets ploughing element. Mathematical formulas of the developed theory were verified with exemplary calculations for the accepted working parameters of the sugar beets harvesting combine (inter alia working speed, working depth).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bosoj, E.S.; Wernjaev, O.V.; Smirnov, I.I.; Sultan-Schach, E.G. (1977). Theorie, Konstruktion und Berechnung der Landmaschinen. Lehrbuch für Hochschule der Landmascunenbau, Maschinostroenie, 568.
  2. Chawostov, W.A.; Rheingart, E.S. (1995). Maschinen für die Hackfrucht - und Zwiebelernte (Theorie, Konstruktion und Berechnung). - М.: WISChOM, 391.
  3. Priwalov, I.I. (1960). Analytische Geometrie. М.: Physmathisdat, 299.
  4. Saika, P.M. (2001). Theorie der Landmaschinen. Band 1, Teil 1. - Charkov: Oko, Ukrainisch, 444.
  5. Pogorelij, L. V.; Tatianko, N.V.; Brej, V.V. und andere. (1983). Zuckerrübenern-temaschinen Konstruktion und Berechnung), Technika, 168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
ger
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.152.078
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu