BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Próba oceny wpływu wybranych metod imputacji danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych
An Attempt to Assess the Influence of Selected Imputation Methods on the Classification of Objects Based on Classification Trees
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 246-253, bibliogr. 9 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Drzewa klasyfikacyjne, Klasyfikacja danych
Classification trees, Data classifications
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
W praktycznych zastosowaniach metod statystycznych często pojawia się problem występowania w zbiorach danych brakujących wartości. W takiej sytuacji wymienić można trzy sposoby postępowania: (1) odrzucenie obiektów z wartościami brakującymi, (2) wykorzystanie algorytmu uczącego do rozwiązania problemu brakujących wartości w fazie uczenia, (3) imputację brakujących wartości przed zastosowaniem algorytmu uczącego. Celem głównym pracy jest ocena wpływu wymienionych metod na wyniki klasyfikacji obiektów za pomocą drzew klasyfikacyjnych w sytuacji występowania braków danych.(abstrakt oryginalny)

Incomplete data are quite common in practical applications of statistical methods. Dealing with data sets with missing values we can: (1) discard observations with missing values, (2) rely on the learning algorithm to deal with missing values in training phase or (3) impute all missing values before training. The main goal of the paper is to assess the influence of these strategies on the results of object classification by means of classification trees in the case of incomplete data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blake C., Keogh E., Merz C.J., UCI Repository of Machine Learning Datasets, Department of Information and Computer Science, University of California, Irvine 1988.
  2. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C., Classification and Regression Trees, CRC Press, London 1984.
  3. Buuren S. van, Groothuis-Oudshoorn K., MICE: Mulitvariate Imputation by Chained Equations in R, "Journal of Statistical Software" 2010 (w druku).
  4. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J., The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference and Prediction, Springer, New York 2008.
  5. Kim H., Loh W.-Y., Classification Trees with Unbiased Multiway Splits, "Journal of American Statistical Association" 2001, 96, s. 598-604.
  6. Little R.J.A., Rubin D.B., Statistical Analysis with Missing Data, Wiley, New Jersey 2002.
  7. Paradysz J., Szymkowiak M., Źródła danych ludnościowych, "Metodologia Badań Demograficznych", Zeszyt nr 15 Sekcji Analiz Demograficznych, KND PAN, Warszawa 2007, 7-26.
  8. Wayman J.C., Multiple Imputation for Missing Data: What Is It and How Can I Use It?, http://www.csos.jhu.edu/contact/staff/jwayman_pub/wayman_multimp_aera2003.pdf, 2003.
  9. www.stat.wisc.edu/~loh/cruise.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu