BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Witkowski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmienna syntetyczna z medianą do oceny kondycji finansowej banków spółdzielczych
Synthetic Variable with a Median Used to Assess the Financial Standing of Cooperative Banks
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 254-261, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Kondycja finansowa, Banki spółdzielcze
Financial condition, Cooperative banks
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
W pracy podjęliśmy próbę zastosowania do oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zmiennej syntetycznej, tzw. zmiennej syntetycznej z medianą. Przedmiotem naszego zainteresowania, jako obiekty badania, były przy tym banki spółdzielcze, które charakteryzują się bardzo zróżnicowaną wielkością, a co za tym idzie i skalą działalności. Sądzimy w związku z tym, że zastosowanie zmiennej syntetycznej z medianą ma w tej sytuacji swoje uzasadnienie. Pokrycie informacyjne dla prowadzonych rozważań uzyskaliśmy, wykorzystując dane pochodzące z banków spółdzielczych należących do jednego ze zrzeszeń tych banków. Były to dane ze sprawozdań finansowych i dotyczyły lat 2004-2007.(abstrakt oryginalny)

We focused on making attempts to apply a synthetic variable to assess the financial standing of business entities. We concentrated on the so-called synthetic variable with a median. The subject of our analysis are co-operative banks. A characteristic feature of such banks is their different size, which differs considerably from bank to bank, and as a result, the scale of their operations. Therefore, in our opinion there are grounds to apply the synthetic variable with the median. Our analysis was based on data provided by co-operative banks owned by an association of such banks. These data were disclosed in financial statements of such banks and concerned 2004-2007.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  2. Grabczan W., Rachunkowość menadżerska w zarządzaniu bankiem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
  3. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  4. Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
  5. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  6. Malina A., Zeliaś A., O budowie taksonomicznej miary jakości życia, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia 4, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  7. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  8. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  9. Witkowska A., Witkowski M., Próba zastosowania zmiennej syntetycznej z medianą do analizy lokalnego rynku pracy, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia 15, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  10. Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu