BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Klasyfikacja urzędów gminnych w zakresie e-administracji
Classification of Municipal Offices on E-Government
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 291-298, bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
e-administracja, e-usługi, Analiza skupień
e-government, e-services, Cluster analysis
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
E-administracja polega na udostępnieniu interesantom (mieszkańcom i przedsiębiorstwom) usług publicznych za pośrednictwem Internetu. Istotną rolę w rozwoju e-administracji odgrywa prowadzenie badań porównawczych w zakresie e-usług oferowanych przez instytucje administracji publicznej. Celem artykułu jest klasyfikacja urzędów gminnych województwa dolnośląskiego w zakresie e-usług. Procedura badawcza obejmowała dwa etapy: agregację danych i analizę skupień. W wyniku zastosowanej procedury wyodrębniono 6 klas gmin zróżnicowanych ze względu na zakres informacji i formy komunikacji oferowane na stronach internetowych.(abstrakt oryginalny)

E-government means providing the government services to customers (citizens and businesses) via Internet. Conducting comparative studies of public administration institutions on e-services performs an important role in e-government development. The aim of this paper is a classification of municipal offices in Lower Silesia voivodeship on e-services. The research procedure consisted of two steps: data aggregation and cluster analysis. As a result of the investigation, there were separated 6 clusters of communes differentiated due to the information and communication available on their websites.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bock H.H., Diday E. (red.), Analysis of Symbolic Data. Exploratory Methods for Extracting Statistical Information from Complex Data, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2000.
  2. Brito P., Clustering Interpretation. Interpreting Clusters by Using the Module CLINT, [w:] M. Noirhomme- Fraiture (red.), User manual for SODAS 2 software, Software Report, Analysis System of Symbolic Official Data, Project no. IST-2000-25161.
  3. Butkiewicz M., Internet w instytucjach publicznych, Difin, Warszawa 2006.
  4. Grodzka D., E-administracja w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych, Infos nr 18, lipiec 2007.
  5. Szumski O., E-procurent system elektronicznych zamówień publicznych, Difin, Warszawa 2007.
  6. Verde R., Clustering Methods in Symbolic Data Analysis, [w:] D. Banks, L. House, E.R. McMorris, P. Arabie, W. Gaul (red.), Classification, Clustering and Data Mining Applications, Springer- Verlag, Heidelberg 2004, s. 299-317.
  7. Wilk J., Problemy segmentacji rynku z wykorzystaniem metod klasyfikacji i danych symbolicznych,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu