BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzęsiok Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Gdzie jest trzeci świat? - analiza taksonomiczna
Where is the Third World? - Cluster Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 321-329, bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Taksonomia, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Taxonomy, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., sum
Kraj/Region
Ameryka Południowa, Afryka, Azja
South America, Africa, Asia
Abstrakt
W artykule przedstawiono próbę wielowymiarowego spojrzenia na problem identyfikacji krajów Trzeciego Świata z wykorzystaniem modeli taksonomicznych i porównanie wyników klasyfikacji państw otrzymanych z analizy danych z ONZ za 2008 oraz 1973 rok. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy sformułowanej przez prof. Hansa Roslinga, głoszącej, że używany niegdyś podział państw na kraje rozwinięte i kraje Trzeciego Świata staje się coraz mniej uprawniony wobec znaczących zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej i szybkiego rozwoju licznej grupy państw Ameryki Południowej, Azji i Afryki.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a clustering approach to the issue of identifying the countries of the third world. The analysis is based on the UN data sets and compares the classification of countries from 2008 and 35 years earlier. The main goal of the paper is to verify the hypothesis formulated by prof. Hans Rosling that the distinction and the use of the term "the Third World" is no longer justifiable, considering the significant changes in the socio- economic situation in Latin America, Asia and some African countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ben-Hur A., Horn D., Siegelman H.T., Vapnik V., Support Vector Clustering, ,,Journal of Machine Learning Research" 2001, 2, s. 125-137.
  2. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  3. Kauffman L., Rousseeuw P.J., Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, Wiley & Sons, New Jersey 1990.
  4. Lindstrand A., Bergstrom S., Rosling H., Global Health: An Introductory Textbook, Studentlitteratur AB, Lund 2006.
  5. Trzęsiok M., Wybór wartości parametrów przez walidację wyników klasyfikacji taksonomicznej metody wektorów nośnych, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 7 (1207), Wrocław 2008, s. 354-363.
  6. Trzęsiok M., On Some Properties of Support Vector Clustering, C. Domański, J. Białek (red.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 228, Multivariate Statistical Analysis - Statistical Inference, Statistical Models and Applications, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 221-228.
  7. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu