BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jodkowska Lilianna
Tytuł
Nowoczesna administracja publiczna - stopień realizacji e-government (e-administracji publicznej) w Polsce na tle innych państw
Modern Public Administration and the Degree of E-government (Public E-Administration) Implementation in Poland in Comparison With Other Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 253-263, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Administracja publiczna
Public administration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany stylu życia i pracy powodują ewolucję faz rozwoju ekonomicznego społeczeństwa. Rola informacji jako zasobu produkcyjnego i narzędzia diagnostycznego stale wzrastała, a rozwój technik i technologii informacyjnych końca XX w. znacznie ją ułatwił i przyspieszył tworzenie oraz wspieranie możliwości dostępu do Internetu w miejscu publicznym, kształcenie dzieci w szkołach, osób dorosłych w miejscach pracy, bezrobotnych i osób starszych poza rynkiem pracy na kursach lub w domu. Uwzględniając zmiany w fazach rozwoju ekonomicznego Drucker wyróżnia ze względu na techniki dominujące w tych fazach społeczeństwo przedindustrialne, industrialne i poindustrialne, które opiera się na informacji jako podstawie wiedzy i działania2. Kaczmarek natomiast wyróżnia społeczeństwo postkapitalistyczne w latach 1957-75 i społeczeństwo informacyjne po roku 1975, w którym rewolucja elektroniczna doprowadziła do powstania państwa sieciowego oraz wirtualnej rzeczywistości3. W ramach przekształcenia Unii Europejskiej w społeczeństwo oparte na wiedzy zainicjowano inicjatywę e-Europe. Jej celem jest stworzenie administracji online, która ma polepszyć efektywność działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług, uprościć załatwianie spraw urzędowych a także umożliwić uzyskiwanie informacji na ich temat. Udostępnienie informacji na portalach urzędów (BIP) pozwala petentowi na zaczerpnięcie informacji o procedurach obowiązujących w sprawach, które go interesują. (frament tekstu)

This paper presents the state of development of e-Government services in Polarni viewed from the perspective of the European Union's recommendations and initiatives, and the degree to which the standards adopted have actually been implemented. Accessibility of public administration services through the Internet for citizens in Poland has been analyzed and compared with corresponding standards in other EU states. The paper comprises 3 parts, an introduction and conclusions. The first part discusses the nature of information society and e-Government, the second part presents the situation in Poland in comparison with other countries, and the third part explicates the possible directions for development as well as the consequences that may result from the abandonment of the pursuit to develop an information society among the citizens (e-exclusion). The conclusions bring together the most important inferences presented in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 2. Europę and the glohal information society, Bangemann report recommendations to the European Council, Brussels 1994.
 3. Hausner J. (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2006.
 4. 12010, Jahresbericht iiber die Informationsgesellschaft 2007, Europaische Gemeintsch., 2007.
 5. Kaczmarek T.T.. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
 6. Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu "Siećpospolita" na lata 2004-2006, Min. Infrastruktury, Min. Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2003.
 7. Online A vaiZability on Public Senńces: Ho w Is Europę Progressing ? Web Based Sttrvey on Electronic Public Serrices Report of the 5°' Measurement, Cap Gemini for European Commission 2005.
 8. Online A va i la bil i ty on Public Senńces: How Is Europę Progressing? Web Based Survey on Electronic Public Services Report of the 6lh Measurement, Cap Gemini for European Commission 2006.
 9. Pawłowska D., Nie wykorzystujemy funduszy JE na informatyzację urzędów, "The Wall Street Journal Polska" z 6.08.2007 r.
 10. Plan działania na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, Min. Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004.
 11. Rozwój eGovenment w Polsce. 3. edycja badań eEurope, Ministerstwo Informatyzacji i Nauki, Cap Gemini, Warszawa 2004.
 12. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z łat 2004-2007, GUS, Warszawa 2008.
 13. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce, Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ARC Rynek i Opinia, 3 edycja, Warszawa 2008.
 14. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce, Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ARC Rynek i Opinia, 4 edycja, Warszawa 2008.
 15. Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2003.
 16. Strategia rozwoju informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013, Warszawa 2007.
 17. Wrota - wstępna koncepcja projektu, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2002.
 18. Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, US, Szczecin 2008.
 19. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, http://www.cpi.mswia.gov.pl/ portal.
 20. Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int.
 21. GUS, www.stat.gov.pl.
 22. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, http://www.mswia.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu