BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kama Wioleta J. (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Zmiany w strukturze organizacyjnej jako instrument usprawniający zarządzanie w publicznych instytucjach kultury
Changes in Organizational Structure as Component of Management in Public Institutions of Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 277-285, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Struktura organizacyjna, Zarządzanie, Instytucje kultury
Organisational structure, Management, Cultural institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonujące się w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, zmiany w sektorze publicznym wymuszają przyjęcie nowych rozwiązań w systemie zarządzania, w tym także strukturalnych. Usprawnianie struktur zmierza przede wszystkim do tego, aby bardziej odpowiadały potrzebom społeczeństwa, pozwalały działać elastycznie i zapewniły właściwy obieg informacji w sposób płynny i skuteczny". Zmiany dokonywane w obrębie struktury mogą przyspieszać proces zmian oraz ułatwiać jego zrozumienie przez pracowników lub zmiany te hamować. Tymczasem nieliczne tylko publikacje dotyczą problemów zarządzania organizacjami publicznymi, w szczególności instytucji kultury, i zmian, jakie się tam dokonują1. W pismach poświęconych kulturze, jak "Kultura Współczesna", "Foyer'", "Scena Polska", problematyka ta również poruszana jest dość rzadko. Dotychczas przeprowadzono w Polsce kilka badań cząstkowych obejmujących analizę finansowo-statystyczną publicznych instytucji kultury. Żadne jednak nie obejmowało kompleksowych badań naukowych dotyczących organizacji i sprawnego funkcjonowania publicznych instytucji kultury. Pojawiła się zatem luka pomiędzy stanem badań, a potrzebą rozwiązań organizacyjnych problemów zarządzania publicznymi instytucjami kultury, w szczególności po przejęciu ich przez organy samorządowe. Luka ta obejmuje też zagadnienie poznania działań dyrektorów naczelnych w zakresie tworzenia i usprawniania struktury organizacyjnej do istniejących zasobów ludzkich w publicznych instytucjach kultury. (fragment tekstu)

The paper is an attempt to present the changes in elements of the organizational structure which influence on more efficient realizing the aims of public organizations .Presented considerations confirm, that the public institutions of culture characterize with Iow level of intricate organizational structures with average degree of formalize. In analyzed organizations strive to flattening the structures, near maintenance the high degree of centralization of management. It should be emphasized, that changes in organizational structure concern temporary actions, which marks creating mainly the positions of work or the section in answer on setting in surroundings changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Bcck, Warszawa 2004.
 2. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 2005.
 3. Kieżun W., Postawy organizacji i zarządzania. Książka i Wiedza, Warszawa 1977.
 4. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa 1997.
 5. Kisielnicki J., Zarządzanie Organizacją - Zarządzanie nie musi być trudne, W-HiP, Warszawa 2004.
 6. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 7. Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 8. Kuc B.R., Zarządzanie doskonale, Menedżerskie PTM, Warszawa 2000.
 9. Lichtarski J., (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 10. Nalepka A., Kozina A., Podstawy badania struktury organizacyjnej, AE w Krakowie, Kraków 2007.
 11. Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź 2000.
 12. Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1996.
 13. Rutka R., Jak tworzyć dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu