BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola czynnika ludzkiego w podnoszeniu jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego
The Importance of Human Capital In Increasing Quality of Services Rendered by Units of Local Authorities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 321-329, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Samorząd terytorialny
Human capital, Local government
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W jednostkach samorządu terytorialnego, podobnie jak w innych organizacjach świadczących usługi, coraz ważniejszym zasobem stają się pracownicy, posiadający określoną wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności. Takie cechy jak kreatywność pracowników, ich wiedza, uczciwość, umiejętności interpersonalne oraz zaangażowanie stają się źródłem przewagi konkurencyjnej jednostki terytorialnej, przyczyniając się do podnoszenia poziomu dobrobytu mieszkańców i innych podmiotów związanych z daną jednostką. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają osoby zarządzające, w tym zwłaszcza wójtowie, burmistrzowie, starostowie czy prezydenci miast. Aby w pełni wykorzystać potencjał zarządzanej przez nich jednostki, niezbędne jest ich zaangażowanie i aktywność m.in. w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki inwestycyjnej czy też działań marketingowych w zakresie kształtowania odpowiedniego wizerunku jednostki. (fragment tekstu)

In the paper there are presented chosen fields of marketing activity of local authorities in the scope of increasing satisfaction level of inhabitants and other target markets on the level of territorial unit. In the theoretical part there was proved increasing importance of human factor in administration of territorial unit. Local authorities, due to their engagement, competences, innovation capabilities and entrepreneurship, can increase or decrease development of units managed by them. The survey research conducted in 2007 among 400 inhabitants of Podkarpacie proved, that local authorities generally have good relations with inhabitants and other subjects acting in a given unit, stimulating local development on the level of a commune. In the opinion of respondents the most important characteristics of a person managing a territorial unit are education, honesty and experience in management of territorial unit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Florek M" Podstawy marketingu terytorialnego, AE w Poznaniu, Poznań 2006.
  2. Florek M., Struktura i możliwości aplikacji instrumentów marketingu terytorialnego w działalności gminy, [w:] H. Szulce, M. Florek (red.). Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, AE w Poznaniu, Poznań 2005.
  3. Girard V., Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, [w:] T. Domański (red.). Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Lódź 1997.
  4. Kotler P., Haider D., Rein 1.. Marketing Place's - Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States andNations, The free Press, New York 1993.
  5. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 221-222.
  6. Morace F., Europea asymmetries, Florence 2002, cyt. za: A. Zucchella, S. Denicolai, Marketing terytorialny i zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym. Jakie związki i jakie sprzeczności? Refleksje nad doświadczeniami włoskimi, [w:]H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, AE w Poznaniu, Poznań 2005.
  7. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Media Rodzina, Poznań 1992.
  8. Szromnik A., Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne., [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, tom C'XI1, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2002.
  9. Wągrodzka A., Koncepcja marketingu terytorialnego a oczekiwania członka wspólnoty samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 12.
  10. Żabińska T., Orientacja marketingowa gminy (podstawy, kierunki rozwoju), [w:] T. Żabiński (red.). Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań, AE w Katowicach, Katowice 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu