BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczuk Marcin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Efektywność zastosowania technologii teleinformacyjnych w organizacji uczącej się
ICT Effectiveness in Learning Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 395-403, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Paradoks produktywności, Technologia, Teleinformatyka
Productivity paradox, Technology, Teleinformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ocena rzeczywistej wartości inwestycji w Technologie Teleinformacyjne (Information & Communication Technology - ICT) wciąż budzi kontrowersje. W latach 90-tych stwierdzono, że wieloletnie nakłady przedsiębiorstw na ICT nie przekładają się na znaczące efekty w ujęciu statystycznym, co w rezultacie zostało określone jako paradoks produktywności. Także obecnie wyniki badań nie są jednoznaczne. Mimo to przedsiębiorcy kierując się intuicją niezmiennie dokonują dalszych inwestycji w ICT. Aby wytłumaczyć to zjawisko, należy zauważyć, że metody ilościowe nie sprawdzają się w pomiarze tzw. miękkich, niewymiernych obszarów organizacji. Tymczasem to właśnie efekty niewymierne odgrywają istotną rolę w tworzeniu przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Dlatego trudności w ocenie pełnej skali korzyści i kosztów inwestycji związanych z ICT prowadzą do powstania paradoksu produktywności. Składają się na nie takie problemy, jak niewłaściwy pomiar nakładów i wyników ICT, trudność w ocenie ostatecznej wartości systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, stosowanie niewłaściwych metod oceny, opóźnienia momentu pojawienia się efektów czy redystrybucja efektów w relacji pracownik-firma lub firma-branża. Ponadto niektóre efekty niewymierne są wręcz pomijanie ze względu na trudność ich kwantyfikacji. Takie korzyści jak większa satysfakcja z pracy, poprawa jakości obsługi konsumenta, sprawniejsza komunikacja czy większa zdolność reagowania systemu informacyjnego na sygnały rynkowe nie mogą być zmierzone za pomocą tradycyjnych metod ocen inwestycji. W ten sposób analiza zostaje zniekształcona, ponieważ w przypadku niektórych inwestycji w ICT jak np. CRM efekty niewymierne zdecydowanie dominują nad efektami wymiernymi. (fragment tekstu)

There is a so called productivity paradox in an ICT evaluation. In order to deal with this problem, a research must include both quantitative and qualitative organizational dimensions. This article analyzes an organizational learning impact on the ICT effectiveness. There is a positive feedback between an organizational learning and the ICT effectiveness, as ICT supports the organizational learning. However an ICT adoption does not guarantee, that the organizational learning occurs, as it depends on behavioral factors. ICT supports communication, but its effectiveness depends on organizational culture which encourages or discourages to share knowledge and information. Therefore learning organizations achieve higher ICT effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen T.J., Segars A.H., The impact uf IT on decision stmcture and firm performance: evidence from the texłUe and apparel industry, "Information & Management" 2001, nr 2, s. 85-100.
 2. Castaings W., Tarantola S., The 2007 European e-Business Readiness Index. Luxemhourg: European Communities, 2008, http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/ ebi/ebizreadinessindex _2007.pdf.
 3. Cheng C'h., H., Cheung W., Chang M., The use of the Internet in Hong Kong: Manufacturing vs. serrice, "International Journal of Production Economics" 2002, nr 1-2, s. 33-45.
 4. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji: wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003, s. 32-34.
 5. Gunasekaran A., Ngai E.W.T., McGaughey R.E, Information technology and systems justification, [w:] Z. Irani, P. Love (red.), EvaluatingInformation Systems: Public and Private Sec tor, Butterworth-Heinemann, 2008.
 6. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 7. Lapierre J., Denier A., ICTadoption and modern t i ng effects of institutionalfactors on salesperson 's communication effectiveness: a contingency stiidy in high-tech industries, "Technovation" 2005, nr 8, s. 909-925.
 8. Lin C., Pervan G.P., A Review of IS/IT Investment Evaluation and Benefits Management Issues, Prohlems and Processes, [w:] W. van Grembergen (red.), Information Technology Eraluation Methods and Management, Idea Group Publishing, London 2001.
 9. Premkumar G" Roberts M., Adoption of new Information technologies in rural smali businesses, "International Journal of Management Sciences" 1999, nr 4, s. 467-484.
 10. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 11. Rondeau P.J., Ragu-Nathan T.S., Vonderembse M.A., li o w involvement, IS management effectiveness, and end-user computing impact IS performance in manufacturing firms, "Information & Management" 2006, nr I, s. 93-107.
 12. Remenyi D., Money A., Bannister F., The Effective Measurement and Management oflCT Costs and Benefits, Elsevier, 2007.
 13. Selhofer H., The European e-business report: aportrait of e-business in 10 sectors of the EU economy: 5'h synthesis report of the e-business w@tch, January 2007, Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
 14. Siemiński M., Kształtowanie kultuiy organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 15. Torkzadeh G., Doli W.J., The development of a tool for measuring the perceived impact of in formation technology on work, "International Journal of Management Science" 1999, nr 3, s. 327-339.
 16. Turban E., Mclean E.R., Wetherbe J.C., Information Technology for Management: Making Connections for Strategie Advantage, J. Wiley, 2001.
 17. Walton J., Strategie Humań Resource Development, Person, Edinburgh 1999.
 18. Weber Y., Pliskin N., The effects of information systems integmtion and organizational culture on a firm 's effectiveness, "Information & Management" 1996, nr 2, s. 81-90.
 19. Wrzosek W., Efektywność marketingu, PWE, Warszawa 2005.
 20. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja znanych firm, PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu