BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Menart Łukasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kluczowe instrumenty wspierania rozwoju struktur klastrowych na przykładzie województwa Warmińsko-Mazurskiego
Key Activities Supporting Cluster Structures Development On Example Warmia And Mazury Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 423-431, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Rozwój, Klastry
Development, Business cluster
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania zagadnieniem klastrów oraz polityki rozwoju opartej o klastry. Na obszarze całej Polski powstały dziesiątki nowych struktur i inicjatyw klastrowych. Podstawową przyczyną ich tworzenia, była możliwość wykorzystania środków pochodzących z Funduszy Unijnych. O tym, że klastry są szansą na znaczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w nich uczestniczących czy wzrost znaczenia regionu, w którym się znajdują - pisało już wielu autorów. Jednak istnieje konieczność zwrócenia uwagi na rzeczywiste efekty ich powstawania. Należy zadać pytanie: czy powstałe inicjatywy utrzymają się gdy skończy się finansowanie ze środków UE? Czy przyniosą korzyści firmom - uczestnikom klastra? Czy przyniosą korzyści dla regionu, w którym funkcjonują? O tym czy odgórne tworzenie klastrów przyniesie oczekiwane rezultaty będzie można się przekonać za kilka lat, jednak już dziś można podejmować działania zmierzające do wpierania rozwoju klastów i inicjatyw klastrowych. (fragment tekstu)

In recenr years in Poland it can be observed significant growth of interest in clusters' concept. There are undertaken activities aiming at coming into existense and development of cluster structures in all regions of the country. Special importance have activities undertaken by local authorities from individual regions. In article the author tried to answer a question: which form activities of policy in region have particular importance for development of cluster structures. The research proved that the key activity is development of revelant environment of clusters. It could be technology parks, innovation centres and creating education system which supports cluster activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersson T., Schwagg Serger S., Sorvik J" Wise Hansson E., The Cluster Policies Whitebook, 1KED, 2004.
  2. Brandys K., Klastry - wybrane przykłady, Politechnika Opolska. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole 2006.
  3. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004.
  4. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  5. Ketels Ch., European Cluster, [w:] Structural Change in Europę 3 - Innovative City and Business Regions, Hagbarth Publications 2004.
  6. Menart Ł., Juchniewicz M, Polityka wspierania klastrów w woj. warmińskomazurskim, [w:] E. Bojar. J. Stachowicz (red.). Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Politechnika Lubelska, Lublin 2008.
  7. Porter M E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  8. Putkiewicz W., Stokowska D., Region a klastry, [w:] E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Politechnika Lubelska, Lublin 2008.
  9. Solvel O., Lindqvist G., Ketels Ch., The Cluster lnitiative Greenbook, Wory Tower, Stockholm 2003.
  10. Yamawaki H., The Evo/ution and Structure oflndustrial Clusters in Japan, "Smali Business Economics" 2002, nr 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu