BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisz Iwona (Politechnika Opolska), Błaszczyk Katarzyna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Podejście do realizacji zleceń typu projekt w środowisku wielo-projektowym
Approach to Type of Work-Order Project Realization in Multi-Project Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 491-500, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Projekty gospodarcze
Economic projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa wykorzystują projekty jako sposób na osiągnięcie wielu różnorodnych celów, co prowadzi do istotnego wzrostu znaczenia zarządzania projektami. Projekty realizowane są już ponad 6000 lat, stanowią znaczący instrument rozwoju społeczeństwa. Przykładami takich projektów jest np. Wielki Mur w Chinach czy Piramidy w Egipcie. Potrzebę stosowania zasad zarządzania projektami dostrzegło już wiele przedsiębiorstw, które obecnie odnoszą sukcesy w trudnej walce o pozycję na rynku. Niestety wiedza na temat metod zarządzania projektami jest nadal obca wielu przedsiębiorcom, a brak świadomości projektowej jest często przyczyną niepowodzeń wielu projektów i marnotrawienia przeznaczonych na nie środków (fragment tekstu)

A key goal for entrepreneur is to deliver effective "fit for purpose" product, within agreed project constraints, that satisfy real needs and thus provide langible business advantage to customers. This paper proposes an approach to work-order planning in multi-project enviroment. The priority heuristic method for solving resource-constrained project scheduling problem is presented. This paper proposes for project network with activity times being fuzzy number. The project cost estimating is based on crisp costs instead of fuzzy cost parameters. The performance of the approach is presented on an axample problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Chanas S., Komburowski J., The use offuzzy variables in PERT, "Fuzzy Sets and Systems" 1981, nr 5( 1).
 2. Gearldi J.G., Turner J.R., Maylor H., Sóderholm A., Hobday M., Brady T., Innovation in project management: Voices of researches, "International Journal of Project Management" 2008, nr 26.
 3. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2001.
 4. Mingus N., Zarządzanieprojekimm, Helion, Gliwice 2005.
 5. Packendorff J., Inąuiring into the temporary organization: new directions for project management research, "Scandinavian Journal of Management" 1995, nr 11(4).
 6. Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
 7. Pisz I., Problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji w zarządzaniu portfelem projektów, [w:] L. Kiełtyka (red.), IT iv organizacjach gospodarczych, TNOiK, Toruń 2007.
 8. Pisz I., Szacowanie kosztów realizacji przedsięwzięć z zastosowaniem zbiorów rozmytych, [w:] Total Logistic Management, TLM 2008, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, CID Ltd. Spółka z o.o., Zakopane 2008, płyta CD.
 9. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2006.
 10. Shenhar A., Dvir D., Toward a typological theory of project management, "Research Policy" 1996, nr 25.
 11. Sóderholm J., Building theories of project management: past research, ąuestions for the futurę, "International Journal of Project Management" 2004, nr 22.
 12. Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2001.
 13. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektem, Wyd. 111, Helion, Gliwice 2005.
 14. http://www.orgbud.pl/serwis/publikacje/iccp.php, 02.02.2009.
 15. http://www.sekocenbud.sklep.pl/, 02.02.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu