BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piszcz Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Ekonomizacja prawa antymonopolowego
Economisation of Competition Law
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 501-509, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
System prawny, Gospodarka rynkowa
Legal system, Market economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W warunkach gospodarki rynkowej system prawny odgrywa wobec gospodarki dwoistą rolę. Z jednej strony rola prawa polega na kształtowaniu (modyfikowaniu) stosunków gospodarczych w sposób umożliwiający realizację określanych przez władzę publiczną celów społecznych, odmiennych od tych, jakie wypływają z motywacji wynikającej z funkcjonowania samoregulujących mechanizmów rynkowych. Z drugiej strony prawo pełni rolę wtórną (służebną) względem gospodarki, zabezpieczając swobodę funkcjonowania samoregulujących mechanizmów rynkowych, a tym samym chroniąc istotę gospodarki rynkowej. Jeden z elementów ochrony gospodarki rynkowej stanowi ochrona wolnej i uczciwej konkurencji, tradycyjnie będąca celem prawa antymonopolowego (prawa konkurencji). (fragment tekstu)

The paper focuses on the so called "more economic approach" in connection with the application of the antitrust law, as well as with legislating. As regards application of the antitrust law, "more economic approach" means the stronger focus on sophisticated, detailed economic analyses applied to case-specific facts. The author views i.a. the advantages and the drawbacks associated with the new approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramson B.D., Analyzing ant i trust analysis: the roi es of fact and economic theory in summaty judgment adjudication, "Antitrust Law Journar 2001, nr 1.
 2. Banasiński C., Stawicki E. (red.), Konkurencja w gospodarce współczesnej, Warszawa 2007.
 3. Bednarski M., Wilkin J., Ekonomia dla prawników i nie tylko. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 4. Bełdowski .1., Metelska-Szaniawska K., Law & Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, "Bank i Kredyt" 2007, nr 10.
 5. Christiansen A., The "more economic approach " in EU merger control - a critical assessment, Deutsche Bank Research, Frankfurt 2006.
 6. Fauli J., Nikpay A. (red.), The EC law of competition, Oxford University Press, Oxford 2007.
 7. Jaroszyński A., Kulesza M., Skoczny T., Wierzbowski M., Przybysz P. (red.). Studia Iuridica tom 32. Współczesne problemy administracji publicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 8. Kolasiński M., Ekonomiczne spojrzenie na prawo konkurencji, "Rzeczpospolita" z dnia 23-24.08.2008 r.
 9. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 10. McChesney F.S., Talking 'bont my antitrust generation: competition for and in the field of competition law, "Emory Law Journal" 2003, Vol. 52.
 11. Molski R., Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Szczecin 2008.
 12. Niewiadomski Z., Buczkowski J., Łukasiewicz J" Posłuszny J., Stelmasiak J., Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania, Przemyśl 2000.
 13. Olszewski .1., Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 14. Rabska T., Lętowski J., System prawa administracyjnego. Tom 111, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 15. Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., Dąbek D., Smaga M. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 16. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Tom pierwszy A-K, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1993.
 17. Verouden V., Yerticał agreements and article 81(1) EC: the evolving role of economic analysis, "Antitrust Law Journal" 2003-2004, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu