BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przewoźna-Krzemińska Agata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wpływ poczucia bezpieczeństwa i pewności pracy na motywację pracowników
The Influence of the Feeling of Safety and the Certainty of the Work on Workers Justification
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 519-525, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Praca, Motywacja do pracy
Labour, Work motivation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie "motywacji" lub "motywowania" używane jest coraz częściej w polskich organizacjach. Zaczerpnięte ono zostało z języka łacińskiego i oznacza między innymi "pobudzanie" oraz "zachęcanie kogoś do czegoś". W ujęciu psychologicznym motywacja określana jest jako "proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami, aby urzeczywistnić cele będące wynikiem cenionych przez nich wartości, czyli tego co jest godne pożądania i co ma rzeczywistą, bądź wyobrażalną zdolność do zaspokajania odczuwalnych potrzeb i aspiracji". Na uwagę zasługuje także psychologiczne ujęcie motywacji autorstwa J. Reykowskiego, który podaje, iż jest to "proces regulacji psychicznej, od którego zależy kierunek ludzkich czynności oraz ilość energii, jaką na realizację danego kierunku jest gotowy poświęcić człowiek". (fragment tekstu)

The changing economic realities in the Poland and in the world extort on enterprises quick reactions relating to changes in the management human supplies. In the modern enterprise crucial issue is constructed suitably and fitted to the firm the motivational system. Motivation conscious and intentional the influence on people in the process of the work is the essential factor of effective management. The subject of the article there is influence of motivational factors in the control for feeling the certainty and safety in the work. This study has theoretical-empirical character in which it was introduced on the example of the enteiprise X one of basic factors of motivation which is the feeling of the safety and the certainty of the work. It was also qualified in the article the manager task in the construction of the motivational system in the firm. There hands of relating justifications in the literature treating to organization and management is many very much, but tends to be with this in the practice variously. The article will also move important matters connected from al demotivation organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Heller R., Motywowanie pracowników-Poradnik Menedżera, Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
  2. Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, uwalnianie ludzkiej produktywności, Placet, Warszawa 2001.
  3. Kodeks Pracy, art. 23.
  4. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  5. Pakiet Socjalny - Gwarancja Zatrudnienia w firmie X, 2006 r. (materiały źródłowe).
  6. Penc J., Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Placet, Warszawa 2000.
  7. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
  8. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 1998.
  9. Stoner J., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
  10. Thurow L., Fortuna sprzyja odważnym, Muza SA, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu