BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Robak Elżbieta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Doskonalenie społecznego potencjału organizacji poprzez integrację pracowników
The Development of Social Potential of An 0rganization Through Employees' Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 549-557, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Potencjał przedsiębiorstwa, Organizacja
Potential of enterprise, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie doskonalenia organizacji stosowane jest najczęściej w ogólnym ujęciu dla określenia działań podejmowanych przez kierownictwo danej organizacji, w celu zwiększenia jej efektywności funkcjonowania. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez doskonalenie jego zasobów ludzkich zwraca uwagę na zdolności pracowników do współpracy w osiąganiu wspólnych celów, bowiem skuteczność funkcjonowania organizacji, jej rozwój - to efekt współdziałania ludzi. Oprócz wiedzy i umiejętności członków organizacji - to zdolność budowania więzi społecznych, w celu realizacji wspólnych wartości jest istotną determinantą rozwoju. Dlatego dla wielu współczesnych firm o atrakcyjności pracownika, obok jego wartości profesjonalnej, decyduje umiejętność harmonijnej współpracy. Optymalna alokacja i wykorzystanie kompetencji pracowników oraz zapewnienie wymiany wiedzy i doświadczeń należą do podstawowych zadań gospodarowania zasobami ludzkimi, jednak uzupełnieniem tych działań jest pozyskanie dodatkowych wartości tkwiących w więziach międzyludzkich. (fragment tekstu)

The aim of the article is to highlight the possibilities of development of social potential of an organization through employees' integration. The subject is presented with various references to the issues such as group cohesion and cooperation of the organization's members as well as to the analysis of competitive and cooperational behaviour in organization. The influence of these issues on the existence of cohesive and effective organizations is underlined in the paper. Employees' integration fills up the social space among people in the organization by the net of relationships and it can be used to create organizational activities which contributes to the effectiveness and development of the organization. The approach to the development of an organization which is based on the cooperation and stimulation of positive relationships is strictly related to preventing the dysfunctional phenomena in the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 2. Dyduch W., Składniki i wymiary kapitału społecznego organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr I (115).
 3. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa- Wrocław 1997.
 4. Januszek H., (red.), Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej - szanse i zagrożenia, AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 5. Machaj 1. (red.). Małe struktury społeczne. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 1999.
 6. Kordel P., Zaufanie a proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2 (108).
 7. Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002.
 8. Król H. (red.), Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Vizja Press&It, Warszawa 2006.
 9. Krzymieniewska G., Znaczenie zaufania vi' tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, zeszyt 2.
 10. Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 11. Mika S., Wstęp do psychologii społecznej, PWE, Warszawa 1972.
 12. Olbryl J., Spoistość małej grupy społecznej (próba analizy metodologicznej), Uniwersytet Śląski, Katowice 1987.
 13. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Graffiti, Toruń 1997.
 14. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 15. Szczepański M.S., Śliz A., (red.). Kapitały: Ludzie i Instytucje, Studia i szkice socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytetu Opolskiego, Tychy-Opole 2006.
 16. Szmatka J., Małe struktury społeczne, PWN, Warszawa 2007.
 17. Sztumski J., Socjologia pracy. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu