BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji organizacji publicznych
Enterprise Architecture as a Tool of the Transformation Public Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 538-592, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Architektura korporacyjna, Transformacja przedsiębiorstw, Organizacja
Enterprise architecture, Transformation of enterprises, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacja publiczna, jako system otwarty, pozostaje zawsze we wzajemnie uwarunkowanej zależności z otoczeniem. Czerpie z niego zasoby, dostarczając mu w zamian usługi o charakterze publicznym niezbędne innym organizacjom lub poszczególnym jednostkom. Zmiany w otoczeniu są dla niej szansą lub zagrożeniem, mogą ułatwić jej rozwój lub zagrozić stabilności. Organizacja musi więc nieustannie obserwować je i adekwatnie na nie reagować poprzez dopasowywanie systemu zarządzania, swojej struktury oraz kultury organizacyjnej do wymagań środowiska zewnętrznego. Zmiany w otoczeniu mogą modyfikować działanie organizacji "powierzchownie" lub "głęboko". (fragment tekstu)

At this moment in Poland we discuss about transformation of public organizations based on IT. But only use enterprise architecture theory (especially enterprise architecture framework like TOGAF) is a way to success this undertaking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. A Descriptior of Enterprise Architecture - as context for work on Business Architecture, Business Architecture Work Group - The Open Group, version 1 01 18.01.2008.
 2. A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture, Chief Information Officer Council, version 1.0, February 2001.
 3. Barker V., Duhaime M., Strategie change in the turnaroundprocess: Theoiy and empirical evidence, "Strategie Management Journal" 1997, nr 1.
 4. Bratnicki M., Frąckiewicz-Wronka A., W poszukiwaniu tożsamości zarządzania publicznego, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1141, Wrocław 2006.
 5. Brown S., Eisenhardt K., The art of continuous change: linking complexity theory and time-paced evolution in relentlessly shifting organizations, "Administrative Science Quarlerly" 1997, nr 1.
 6. Ferlie E., Ashburner L., Fitzgerald L" Pettigrew A., The New Public Management in Action, Oxford University Press, 1996.
 7. Goikoetxea A., A Mathematical Framework for Enterprise Architecture Representation and Design, "International Journal of Information Technology and Decision Making" 2004, nr 1.
 8. Hood C., The "new puhlic management" in the 1980s: variations on a theme, "Organizations and Society" 1995, nr 2-3.
 9. IEEE recommendedpractice for software reąuirements specifications, IEEE Standard 830-1998, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 1998.
 10. Joyce P., Management and innovation in the puhlic services, "Strategie Change" 1998, nr 1.
 11. Kaul M., The New Public Administratior: management innovations in government, "Public Administration and Development" 1997, nr 1.
 12. Kisieliński S., Gontarz A., Mikroskala polityczna, "Computerworld", z dnia 6 marca 2007 r.
 13. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 1995.
 14. Lankhorst M., Enterprise Architecture at Work. Modelling, Communication and Analysis, Springer, 2005, s. 3.
 15. Lóffler E., Best-practice cases reconsidered front an international perspective, "International Public Management Journal" 2000, nr 2.
 16. Loo R., Working towards best practices in project management, "International Journal of Project Management" 2002, nr 2.
 17. Nadler D.. Tushinan M., Organizational Frame Bending: Principles for Managing Reorientation, "Academy of Management Executive" 1989, nr 3.
 18. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie - transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 19. Recommended Practice for Architectural Deseription of Software-Intensive Systems, IEEE Standard 1471-2000, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 21 September 2000.
 20. Saxena K" Re-engineering publie administration in developing countries, "Long Rangę Planning" 1996, nr 29.
 21. Stainer A., Stainer L., Strategie change in publie services: a productivity and performance perspective, "Strategie Change" 1998, nr 2.
 22. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wersja 3.0, Warszawa, październik 2008.
 23. The Open Group Architecture Framework, The Open Group, Version 8.1, December 2003.
 24. Transformat ional Government Implementation Plan, HM Government, Gabinet Office, United Kingdom 2005.
 25. Withane S., Ho w strategy changes through the publie sector growth cycle, "Long Range Planning" 1997, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu