BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sośnicka-Łajczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Model zarządzania talentami w organizacji
alent Flow Management Model in the Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 593-600, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Model zarządzania strategicznego, Zarządzanie talentami, Organizacja
Strategic management model, Talent management, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dobie gospodarki opartej na wiedzy, źródłem kreowania sukcesu organizacji są zasoby ludzkie i ich zdolności. Bieżące oraz przyszłe cele strategiczne przedsiębiorstwa mogą być realizowane w oparciu o odpowiednią liczę specjalistów o wysokich kwalifikacjach i dużym potencjale rozwoju. Pracownicy utalentowani, bo o nich tutaj mowa, są jednak dobrem rzadkim. Główną przyczyną deficytu talentów w skali lokalnej i globalnej są zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, migracje ekonomiczne), ewolucja na rynkach pracy, globalizacja oraz przejście z gospodarki przemysłowej do informacyjnej. Z tego też względu pracodawcy coraz częściej dostrzegają potrzebę budowania programów zarządzania talentami, których głównym celem jest pozyskanie i utrzymanie kluczowych dla organizacji pracowników. Potwierdza to Raport Polskiego Stowarzyszenia Kadrami, według którego 35% respondentów zadeklarowało wykorzystanie koncepcji zarządzania talentami w organizacjach, w których pracują, a 55% uczestników badania deklaruję zamiar wprowadzenia takiej koncepcji w 2009 roku. Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce zarządzania talentami. Przedstawia istotę i znaczenie tej koncepcji dla organizacji oraz propozycję modelowego ujęcia procesów zarządzania talentami. (fragment tekstu)

Talent Flow Management' consists of a number of complementary activities, which aim is to develop and implement appropriate management strategies for the organization of talents. The article presents the idea of talent management, its basic functions and tasks. Essential factors are shown as determining the shape of talent management programs. Author of the article provides an example of a model of talent management as well as an analysis of its key components. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H., Zarządzanie talentami jako dźwignia wartości przedsiębiorstwa, [w:] A. Lipka, S. Waszczak (red.). Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w organizacji, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 2. Bralczyk J. (red.). Słownik 100 tysięcy potrzebnych s/ów. PWN, Warszawa 2005.
 3. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B., The War for Talent, Harvard Business School Press, Boston 2001.
 4. Głowacka-Slewart K., Dwie pułapki zarządzania talentami, "Harvard Business Review Polska" 2007, nr 1.
 5. Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M., Zarządzanie talentami - wyzwania, trendy, rozwiązania, Kompendium Kadry w Polsce 2007, Nowoczesna firma, Warszawa 2007.
 6. Głowacka-Stewart K., Zarządzanie talentami. Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, Raport Badawczy, The Conference Board Europę, Warszawa 2006.
 7. lntegrated and integrative talent management, a strategie HR framework, Research Raport. The Conference Board USA 2004.
 8. Kopeć J., Dylematy zarządzania talentami, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 9. Kwiecień K, Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
 10. Niedobór talentów na rynku pracy 2008, Raport ekspercki Manpower, Warszawa 2008.
 11. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Wollers Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 12. Prus A., Biernacka-Szpunar A., Talent na miarę, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2007, nr 2(6).
 13. Saratoga, Key Trendsi in Humań Capital: A globalperspective, Pricewaterhouse- Coopers, London 2005.
 14. Sosińska N., Magia rozwoju talentów, IFC PRESS, Kraków 2007.
 15. Stan Kapitału Ludzkiego w Polsce, Rok 2008, Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, PSZK Warszawa 2008.
 16. Wellins Richards S., Smith Audrey B., Rogers Robert W., The CEO's guide to: talent management. Building a global leadership pipeline, Development Dimensions International, Pittsburgh 2007.
 17. Węgierska S., Kalinowski J., Zarządzanie talentami, KPPMG forum - o krok przed konkurencją, KPMG Warszawa 2007.
 18. Wiskowska L., Koziński J., Wymagający talent, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 12/225.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu